2 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że w dniu 23 stycznia 2014 r. o godz. 1000 Komisja Przetargowa do przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl lub będących w jej dyspozycji, przeprowadzi

Przemyśl, dnia 23 stycznia 2014 r.

GL-I.7150.5.2013.JS4

Prezydent Miasta Przemyśla

 

 

informuje, że w dniu 23 stycznia 2014 r. o godz. 1000 Komisja Przetargowa do przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl  lub będących w jej dyspozycji, przeprowadziła aukcje na oddanie w najem  niżej wymienionych lokali użytkowych położonych w budynkach przy:

 

 

 1.  ul. Dąbrowskiego 2         -        najwyższą miesięczną stawkę czynszu    

       zaoferował: Rafał Narożnowski,

 1.  ul. Dworskiego 9              -        najwyższą miesięczną stawkę czynszu

zaoferował: Krzysztof Wasiewicz,

 1. ul. Grunwaldzka 6           -        najwyższą miesięczną stawkę czynszu

zaoferował: Krzysztof  Walczyszyn

P.P.U. Piekarnia „Przełęcz”,

 1. ul. Grunwaldzka 21         -           najwyższą miesięczną stawkę czynszu

zaoferowała: Anna Pawełek,

                       

            Wadia wpłacone przez ww. osoby, które wygrały aukcję zalicza się na poczet kaucji zabezpieczających lokale.

Wadium ulega przepadkowi na rzecz wynajmującego w razie uchylenia się osoby, która wygrała aukcję, od zawarcia umowy o najem lokalu w terminie 7 dni licząc od dnia aukcji.

              Wygrywający aukcję jest zobowiązany przed zawarciem umowy o najem uzupełnić kwotę wpłaconego wadium do pełnej wysokości kaucji zabezpieczającej (trzymiesięcznego czynszu brutto wg zaoferowanej stawki czynszowej) o kwotę odpowiednio:

 

 1. 5 940,00 (słownie złotych: pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści 00/100) –                       ul. Dąbrowskiego 2,
 2. 400,00 (słownie złotych:  czterysta 00/100) – ul. Dworskiego 9,
 3. 80,00 zł (słownie złotych:  osiemdziesiąt 00/100) – ul. Grunwaldzka 6,
 4. 2 250,00 zł (słownie złotych:  dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt 00/100) –                          ul. Grunwaldzka 21.
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl