8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, ul. Ratuszowa 10A zostały wywieszone wykazy przeznaczonych do zbycia, w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mies

INFORMACJA

 

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, ul. Ratuszowa 10A zostały wywieszone wykazy przeznaczonych do zbycia, w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mieszkalnych: nr 16, nr 21, nr 35 w budynku przy ulicy Hoffmanowej 9, nr 35 w budynku przy ul. Glazera 40, nr 6 w budynku przy ul. Tarnawskiego 3, nr 8 w budynku przy ul. Niewiadomskiego 2, nr 5 w budynku przy ul. Rejtana 6, nr 1 w budynku przy ul. Zamenhoffa 4 usytuowanych odpowiednio na działkach nr 1278 i nr 1275 obie w obrębie nr 205, nr 794 obręb nr 205, nr 1612  obręb nr 207, nr 1660 i nr 1657 – stanowiącej podwórko obie w obrębie nr 207, nr 895 obręb nr 207, nr 125 obręb nr 212 m. Przemyśla.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 05.03.2014 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 23-01-2014 13:49
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 16-06-2014 12:57