18 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Konkurs BAZGROŁ

W maju 2014 roku na Stadionie Narodowym, podczas trwania Warszawskich Targów Książki, dojdzie do rozstrzygnięcia największego konkursu literacko - plastycznego dla dzieci w wieku 0-100+ lat w tej części Europy, a kto wie, może i świata, organizowanego przez portal dla dużych - duzeka.pl i mniejszych - PapierowyPies.pl!

To już 5. edycja Bazgroła, konkursu do udziału w którym zapraszamy duety autorskie dziecko-dzieco, dziecko-dorosły, gdzie jedna osoba pisze baśń / bajkę / opowiadanie, druga wykonuje do niej ilustracje. Tworzyć mogą zespoły rodzinne, klasowe, podwórkowe, koledzy, koleżanki, rodzice z dziećmi, dziadkowie z wnukami etc. Dzieci, które z jakichś powodów nie mogą znaleźć sobie partnera mają szansę skorzystać z jednego z licznych "gotowców" przygotowanych przez profesjonalnych plastyków oraz pisarzy, aktorów, polityków, sportowców!

Patronem honorowym akcji jest Małżonka Prezydenta RP - Anna Komorowska. Patronat nad akcją objął również Parlament Europejski.

Prace należy przygotować i wysłać do 1 kwietnia br., a oceni je jury dorosłe i dziecięce!

Na laureatów czeka z każdym dniem powiększająca się pula nagród! Fundują je nie tylko liczne firmy i instytucje, lecz również politycy, sportowcy, artyści z kraju i zagranicy!

 


Więcej informacji o Bazgrole znaleźć można na stronie konkursowej:
http://papierowypies.pl/hot_page.php?id=6 
oraz na profilu fb Papierowego Psa:
https://www.facebook.com/pages/Papierowy-Pies/123715924390427

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt:

REGULAMIN KONKURSU:

1. Cele konkursu:
Propagowanie czytelnictwa, książki i działań twórczych wśród dzieci i dorosłych.

2. Temat konkursu:
Wymyślenie, napisanie, zilustrowanie bajki/baśni przez duety autorskie składające z dwójki dzieci lub dziecka i osoby dorosłej (podział obowiązków dowolny), stworzenie komiksu, wykonanie książki artystycznej.

3. Regulamin konkursu:
§1
Organizatorem konkursu plastyczno-literackiego jest portal kulturalny duże Ka (www.duzeka.pl) i Papierowy Pies (papierowypies.pl).

§2
Patronem honorowym jest Małżonka Prezydenta RP Anna Komorowska

§3
Konkurs jest jednym z działań organizowanym przez portal duże Ka i Papierowy Pies, których celem jest propagowanie czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

§4
Uczestnikami konkursu mogą być osoby indywidualnie lub przedstawiciele placówek szkolno-wychowawczych, bibliotek, domów kultury, szkół z całego świata!

§5
Uczestnicy przygotowują:
- baśń lub bajkę, której osobny wydruk mieścić się będzie maksymalnie na trzech znormalizowanych stronach A4 oraz dowolną ilość ilustracji, przy wykorzystaniu dowolnych technik graficznych, którą mogą dodatkowo złożyć w książkę.
- komiks do 20 plansz formatu maksymalnie A3.
- Książki artystycznej do 20 stron formatu maksymalnie A3

§6
Duety autorskie mogą zgłosić do konkursu do trzech, samodzielnie wykonanych prac w każdej kategorii (każda bajka/baśń powinna zostać spisana i nagrana na płytę CD lub DVD - plik tekstowy, doc, dokument tekstowy - i dołączona do książki):
- bajka/baśń z ilustracjami
- wykorzystanie gotowca
- komiks
- książka artystyczna

§7
Każda praca powinna zawierać następujące informacje dołączone uczestników:
1. imię i nazwisko autorów, wiek, klasa (dziecko), stopień pokrewieństwa z osobą dorosłą (jeśli jest ona częścią zespołu);
2. placówka, adres, telefon (wraz z numerem kierunkowym);
3. imię i nazwisko nauczyciela i/lub opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń przygotował pracę.

§8
Termin nadsyłania prac do 1 kwietnia 2014 r. (liczy się będzie data stempla pocztowego), na adres:
Portal kulturalny
duże Ka i Papierowy Pies
Bazgroł 2014
99-400 Łowicz
os. Broniewskiego 4/46

§9
Jury dorosłe i dziecięce wyłoni swoich laureatów oraz przyzna wyróżnienia w następujących kategoriach:
- duet autorski za napisaną i zilustrowaną bajkę/baśń,
- duet lub zespół za najlepszą bajkę/baśń z ilustracjami,
- nagroda dziecięca - za wykorzystanie "gotowca"
- nagroda dziecięca dla najlepszej osobnej bajki/baśni i ilustracji
- nagroda dla komiksu
- nagroda dla książki artystycznej
Dodatkowo istnieje możliwość przyznania nagród w kategoriach nie wymienionych powyżej lub wyróżnień.

§10
Wyniki konkursu zostaną podane na portalu duże Ka oraz Papierowym Psie na początku maja 2014 roku. Wyniki zostaną też niezwłocznie przesłane do publikacji wszystkich mediom patronującym akcji oraz zaprezentowane w wydaniu drukowanym dużego Ka i/lub Papierowego Psa podczas Warszawskich Targów Książki.

§11
Bieżące informacje dotyczące nagród podawane będą na stronie konkursowej, portalu organizatora oraz przekazywane do rozpowszechnienia poprzez media patronów.

§12
W razie niejasności związanych z regulaminem prosimy o kontakt z p. Grzegorzem Raczkiem nr tel. 781-639-232, e-mail: bazgrol@duzeka.pl

§13
Uwagi dodatkowe:
1. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nie będą brane pod uwagę.
2. Prace przechodzą na własność organizatorów, mogą być zaprezentowane na specjalnej wystawie pokonkursowej oraz prezentowane za pośrednictwem internetu na ww. stronach.
3. Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
4. Zmiany w regulaminie (poprawki terminów, dodatkowe kategorie) mogą być dokonywane bez dodatkowych wyjaśnień do końca 2013 roku. Po 1 stycznia 2014 roku ewentualne poprawki muszą być prezentowane w postaci specjalnego komunikatu na portalach organizatora, profilach społecznościowych i stronach patronów medialnych.

Opublikował:  | Data publikacji: 22-01-2014 14:03
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 14-05-2014 11:47