2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Kolejna ocena jakości współpracy z organizacjami pozarządowymi w Przemyślu

W dniu 7 czerwca 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbyło się spotkanie grupy dyskusyjnej poświęcone ocenie jakości współpracy władz miasta Przemyśla z organizacjami pozarządowymi w roku 2012.

Podobnie jak w roku 2012, ocena ta została dokonana w oparciu o „Niezbędnik do (samo)oceny współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi” (Lokalny Indeks Jakości Współpracy), powstały w ramach projektu „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy".

Metoda LIW polega na przeprowadzeniu diagnozy sytuacji w zakresie współpracy (badanie ankietowe), a następnie na przygotowaniu spotkania z wybranymi przedstawicielami organizacji (grupa dyskusyjna), w trakcie którego wspólnie dokonuje się samooceny stanu współpracy, identyfikuje aspekty wymagające usprawnienia i formułuje odpowiednie wnioski na przyszłość.   

W badaniu ankietowym wzięło udział 19 organizacji z terenu miasta Przemyśla.

W załączeniu zamieszczamy sprawozdanie ze spotkania grupy dyskusyjnej oraz materiały stanowiące podstawę do oceny jakości współpracy.

Zapraszamy także do zapoznania się z wynikami oceny współpracy władz miasta Przemyśla z organizacjami pozarządowymi w roku 2011 >>>

PDFSprawozdanie ze spotkania grupy dyskusyjnej

PDFOcena jakości współpracy

PDFInformacja o współpracy w roku 2012

PDFWyniki badania ankietowego

PDFLista obecności

JPGGrupa dyskusyjna

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl