10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Kolejna ocena jakości współpracy z organizacjami pozarządowymi w Przemyślu

W dniu 7 czerwca 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbyło się spotkanie grupy dyskusyjnej poświęcone ocenie jakości współpracy władz miasta Przemyśla z organizacjami pozarządowymi w roku 2012.

Podobnie jak w roku 2012, ocena ta została dokonana w oparciu o „Niezbędnik do (samo)oceny współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi” (Lokalny Indeks Jakości Współpracy), powstały w ramach projektu „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy".

Metoda LIW polega na przeprowadzeniu diagnozy sytuacji w zakresie współpracy (badanie ankietowe), a następnie na przygotowaniu spotkania z wybranymi przedstawicielami organizacji (grupa dyskusyjna), w trakcie którego wspólnie dokonuje się samooceny stanu współpracy, identyfikuje aspekty wymagające usprawnienia i formułuje odpowiednie wnioski na przyszłość.   

W badaniu ankietowym wzięło udział 19 organizacji z terenu miasta Przemyśla.

W załączeniu zamieszczamy sprawozdanie ze spotkania grupy dyskusyjnej oraz materiały stanowiące podstawę do oceny jakości współpracy.

Zapraszamy także do zapoznania się z wynikami oceny współpracy władz miasta Przemyśla z organizacjami pozarządowymi w roku 2011 >>>

PDFSprawozdanie ze spotkania grupy dyskusyjnej (5,96MB)

PDFOcena jakości współpracy (14,01MB)

PDFInformacja o współpracy w roku 2012 (28,02MB)

PDFWyniki badania ankietowego (56,05MB)

PDFLista obecności (14,01MB)

JPGGrupa dyskusyjna (81,83KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 21-01-2014 13:22
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 30-05-2014 13:43