14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i ul. Ratuszowa 10A, został wywieszony wykaz lokalu mieszkalnego nr 44, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonego w budy

GL-I.6840.59.2013.AM8       

 

I N F O R M A C J A

                                                                                                        

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i ul. Ratuszowa 10A, został wywieszony wykaz lokalu mieszkalnego nr 44, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonego w budynku przy ul. Kołłątaja 6, na działce nr 2847 o pow. 0,1461 ha w obrębie 202 miasta Przemyśla, objętej KW Nr PR1P/00081818/8, przeznaczonego do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) upływa w dniu  03.03.2014. r.

Opublikował:  | Data publikacji: 21-01-2014 09:06
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 16-06-2014 12:57