2.5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o rokowaniach w dniu 05.02.2014 r. w sprawie zbycia działki nr 917/6 obr. 212, ul. Pusta.

Prezydent Miasta Przemyśla
informuje,


że w dniu 05 lutego 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1, w sali nr 19, o godzinie 11:00, odbędą się rokowaniaw sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej przy ul. Pustej, oznaczonej jako działka nr 917/6 o pow. 0,1053 ha w obr. 212 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00071599/3, z przeznaczeniem na realizację urządzeń infrastruktury technicznej
              Cena sprzedaży nieruchomości ustalona została na kwotę 47 000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści siedem tysięcy 00/100) brutto (w tym podatek 23 % VAT).

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl