7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Dodatkowy nabór do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji

Uprzejmie informujemy, że w dniu 3 stycznia 2014. zakończył się nabór kandydatów organizacji pozarządowych do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji.

Na podstawie uchwały Nr 196/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Radę powołuje Prezydent w liczbie 28 członków, w tym 4 przedstawicieli Rady Miejskiej, 4 przedstawicieli Prezydenta oraz 20 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Powołanie spośród kandydatów reprezentujących organizacje następuje w ten sposób, aby w skład Rady wchodziły osoby działające w zróżnicowanych sferach działalności publicznej z zachowaniem podziału ustalonego w powyższej uchwale.

W ustalonym terminie organizacje pozarządowe zgłosiły 14 kandydatów do Rady. Wobec braku zgłoszeń po jednej osobie w siedmiu sferach działalności, zgodnie z pkt. 8 ogłoszenia o naborze kandydatów, zapraszam przedstawicieli organizacji działających w sektorach: rodzina, dzieci, młodzież; ekologia, ochrona środowiska; organizacje kobiece; sport, rekreacja; mniejszości narodowe; przedsiębiorczość oraz podmioty kościelne na spotkanie w dniu 23 stycznia br. (czwartek) o godz. 14.00 w sali nr 19 Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, którego celem będzie wyłonienie pozostałych osób do Rady.

 

Opublikował:  | Data publikacji: 20-01-2014 13:23
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 25-11-2014 12:26