13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Doroczna Nagroda Miasta Przemyśla

Informujemy, iż w dniu 31 stycznia 2014 roku upływa termin składania wniosków na Doroczną Nagrodę Miasta Przemyśla. Zgodnie z regulaminem, Nagroda przyznawana jest raz w roku osobom fizycznym i prawnym, a także innym podmiotom za wybitne działania w dziedzinie szeroko pojętej kultury, m.in. za dokonania twórcze, artystyczne i naukowe, ochronę dziedzictwa narodowego, upowszechnianie kultury, aktywizację życia kulturalnego mieszkańców itp. W roku ubiegłym nagroda została przyznana Panu Augustowi Stanisławowi Fenczakowi za całokształt dorobku naukowego w zakresie historii oraz za znaczący wkład w budowanie wizerunku miasta.

Wnioski do Nagrody za rok 2013  należy składać w terminie do 31 stycznia 2014r w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Przemyślu w zaklejonej kopercie z dopiskiem Doroczna Nagroda Miasta Przemyśla.

Szczegółowe informacje na temat Dorocznej Nagrody oraz regulamin przyznawania można uzyskać na stronie www.um.przemysl.pl - Urząd Miejski – Przewodnik po Urzędzie – Wydział Kultury oraz bezpośrednio w Wydziale ( Rynek 1, pok. 32 tel. 016 678-31-70).

Opublikował:  | Data publikacji: 17-01-2014 10:42
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 06-03-2014 12:46