12.8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Skargi i Wnioski

Skargi i wnioski klientów dotyczące działalności Urzędu oraz podległych jednostek organizacyjnych przyjmują:


Prezydent Miasta, 
Zastępcy Prezydenta Miasta, 
Sekretarz Miasta, 
Skarbnik Miasta,

we wtorki – w godzinach od 9.00 do 16.00 po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania na stanowisku ds. koordynacji skarg, wniosków i interwencji (sekretariat Prezydenta Miasta, Rynek 1, Ip. pok. nr 3, tel. 16 675 21 49

Naczelnicy Wydziałów, Kierownicy Biur oraz pozostali pracownicy przyjmują klientów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Urzędu.