Skargi i Wnioski

W sprawach dot. skarg i wniosków
w Urzędzie Miejskim w Przemyślu przyjmują:

Wojciech Bakun Prezydent Miasta Przemyśla
Zastępcy Prezydenta Miasta
Sekretarz Miasta Przemyśla
Skarbnik Miasta Przemyśla
 

we wtorki – w godzinach od 9.00 do 16.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania w Biurze Prezydenta Miasta (sekretariat Zastępcy Prezydenta Miasta, Rynek 1, I p. pok. nr 5, tel. 16 678 23 41).


Naczelnicy Wydziałów, Kierownicy Biur oraz pozostali pracownicy przyjmują w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Urzędu.

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 16-01-2014 09:20 Modyfikował(a): Rafał Porada Data modyfikacji: 13-10-2023 08:59

Na skróty