12 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości położonej przy ul. Klementyny Hoffmanowej 9 - lokal mieszkalny nr 45

INFORMACJA

Prezydent  Miasta  Przemyśla  informuje,  że  na  tablicach  ogłoszeń  w  siedzibie  Urzędu  Miejskiego  Rynek 1 oraz Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, został wywieszony wykaz przeznaczonego do zbycia w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokalu mieszkalnego nr 45 w budynku przy ul. Klementyny Hoffmanowej 9, usytuowanego na działkach: nr 1278 i nr 1275 obie w obrębie nr 205.
Osoby,  którym  przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i  2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia  24 lutego 2014 r.
 

Opublikował:  | Data publikacji: 13-01-2014 11:59
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 06-03-2014 13:59