7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości położonych przy ul. Bolesława Chrobrego

I N F O R M A C J A


Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i 20, zostały wywieszone wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, objętych księgą wieczystą   nr PR1P/00071688/4, położonych w obrębie 202 m. Przemyśla, oznaczonych jako:
 

1) działka nr 2915/22 o powierzchni 0,1028 ha,
2) działka nr 2915/23 o powierzchni 0,0633 ha,
3) działka nr 2915/24 o powierzchni 0,0637 ha,
4) działka nr 2915/26 o powierzchni 0,0642 ha,
5) działka nr 2915/27 o powierzchni 0,0723 ha,
6) działka nr 2915/28 o powierzchni 0,0693 ha,
7) działka nr 2915/29 o powierzchni 0,0686 ha,
8) działka nr 2915/30 o powierzchni 0,0607 ha,
9) działka nr 2915/31 o powierzchni 0,0671 ha,
10) działka nr 2915/40 o powierzchni 0,0162 ha i działka nr 2915/42 o powierzchni 0,0929 ha,
11) działka nr 2915/41 o powierzchni 0,0657 ha,
12) działka nr 2915/43 o powierzchni 0,0841 ha i działka nr 2915/48 o powierzchni 0,0151 ha,
13) działka nr 2915/44 o powierzchni 0,0600 ha,
14) działka nr 2915/45 o powierzchni 0,0598 ha,
15) działka nr 2915/46 o powierzchni 0,0667 ha,
16) działka nr 2915/47 o powierzchni 0,0584 ha,
17) działka nr 2915/49 o powierzchni 0,0606 ha,
18) działka nr 2915/50 o powierzchni 0,0675 ha,
19) działka nr 2915/51 o powierzchni 0,0637 ha,

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów nieograniczonych.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości  na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.),mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 24 lutego 2014 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 10-01-2014 09:31
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 06-03-2014 14:30