10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

konKonkurs ofert Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu upowszechnianie sportu

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu upowszechnianie sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

Oferty należy składać do 15 stycznia 2014.

O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane dla prowadzenia działalności w zakresie upowszechniania sportu – wymagany odpowiedni zapis w statucie, a w szczególności podmioty o zasięgu ogólnopolskim.

 W ramach Konkursu rozpatrywane będą oferty dotyczące dofinansowania projektów w nast. obszarach „sportu dla wszystkich”:

  1. Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim;
  2. Upowszechnianie sportu w środowisku akademickim;
  3. Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych,    zawodowych i środowiskowych;
  4. Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach rządowego programu "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą"
  5. Wspieranie projektów „sportu dla wszystkich” (poz. 1-4) organizowanych  przez fundacje powołane do prowadzenia działalności w obszarze sportu.   

 

Więcej informacji znajduje się na stronie: WWW.msport.gov.pl pod linkiem:

http://www.bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2013-rok/1212,Konkurs-na-dofinansowanie-w-2014-roku-zadan-z-zakresu-upowszechniania-sportu-roz.html

przygotowała M. Kroczek

Opublikował:  | Data publikacji: 27-12-2013 11:10
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 27-12-2013 11:12