2.5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prośba o zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Przemyskiej Rady Oświatowej

Szanowni Państwo
Przedstawiciele organizacji pozarządowych

działających na terenie Przemyśla w zakresie: oświaty, edukacji i wychowania; sportu i kultury fizycznej oraz zrzeszających pracodawców


W związku z zamiarem powołania Przemyskiej Rady Oświatowej działającej przy Radzie Miejskiej w Przemyślu, przesyłam w celu zapoznania się projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
Rada będzie organem społecznym, opiniodawczym i konsultacyjnym w zakresie spraw oświatowych. W skład Rady proponuje się powołać przedstawicieli różnych instytucji i organów działających w zakresie oświaty, a także współpracujących z jednostkami oświatowymi. Szczegółowe zasady działania Rady zostały określone w załączonym do projektu uchwały regulaminie.
W związku z powyższym proszę o wyrażenie opinii w kwestii regulacji zawartych w projekcie uchwały, a w szczególności ustosunkowanie się do propozycji składu Rady.  
Odpowiedź proszę przesłać w terminie 30 dni od dnia umieszczenia informacji, na adres: Prezydent Miasta Przemyśla, Rynek 1, 37-700 Przemyśl lub w wersji elektronicznej na adres: edukacja@um.przemysl.pl


Robert Choma
Prezydent Miasta Przemyśla

W załączeniu: projekt uchwały w sprawie powołania Przemyskiej Rady Oświatowej działającej przy Radzie Miejskiej w Przemyślu.


 

DOTProjekt uchwały w sprawie powołania Przemyskiej Rady Oświatowej

DOTProjekt uchwały w sprawie powołania Przemyskiej Rady Oświatowej

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl