12 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Dotacje na prace remontowo – konserwatorskie z budżetu miasta w 2013r.

W 2013r. z budżetu Gminy Miejskiej Przemyśl udzielono dotacji na prace remontowo – konserwatorskie przy następujących obiektach, wpisanych do rejestru zabytków: 1. Klasztor św. Marii Magdaleny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Przemyślu Klasztor OO. Franciszkanów – zrealizowano prace konserwatorskie polegające na wykonaniu odkrywek fundamentów ściany południowej Klasztoru (ul. Franciszkańska 2a) oraz przeprowadzeniu naprawy istniejących uszkodzeń, powstałych w wyniku sporych pęknięć na ścianach wewnętrznych budynku. Prace były realizowane w związku z zagrożeniem katastrofą konstrukcyjną obiektu. Zespół klasztorny Franciszkanów pochodzi z XVIII w. i stanowi istotny element w założeniu urbanistycznym miasta. 2. Parafia Rzymskokatolicka Św. Jana Chrzciciela przy Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu Bazylika Archikatedralna - wykonano prace remontowo - konserwatorskie związane z awaryjną naprawą dachu nad nawą główną bazyliki polegającą na wymianie pokrycia dachowego na wykonane z blachy miedzianej, wymianie rynien, wymianie obróbek blacharskich z wykonaniem i montażem pasów rynnowych. Prace zostały zrealizowane w związku z awaryjnym stanem poszycia dachowego i zagrożeniem jego zerwania.
Opublikował:  | Data publikacji: 23-12-2013 08:24
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 23-12-2013 08:28