Przekazanie Betlejemskiego Światełka Pokoju w Przemyślu

W piątek 20 grudnia br. na przemyskim Rynku odbyło się tradycyjne przekazanie Światełka Betlejemskiego mieszkańcom Miasta. Tegorocznej już 17 edycji tego wydarzenia towarzyszy hasło: „WYJDŹ Z CIENIA. POKAŻ DOBRO”. Ogień od światełka  z Betlejem rozpalił Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla, który w imieniu samorządu Miasta Przemyśla złożył najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia, uczestnikom uroczystości oraz wszystkim mieszkańcom. W tym spotkaniu udział wzięli również: Jan Pączek Starosta Powiatu Przemyskiego, zastępcy Prezydenta Miasta, radni Rady Miejskiej w Przemyślu, przedstawiciele służb mundurowych oraz duchowieństwa i mieszkańcy. Błogosławieństwa opłatków dokonał Ksiądz Biskup Adam Szal.

Betlejemskie Światło Pokoju zapłonie w tym roku po raz 27. Ceremonia zapalenia płomienia ma od lat stały przebieg. W Bazylice Narodzenia Pańskiego w Betlejem światło zapala mnich prawosławny od lampy oliwnej, wiszącej nad srebrną gwiazdą, oznaczającą miejsce narodzenia Jezusa. Następnie światło jest przenoszone do przylegającego do Bazyliki katolickiego kościoła św. Katarzyny i ustawiane na głównym ołtarzu, przy którym następnie sprawowana jest Msza Święta. Rozesłanie Betlejemskiego Światła Pokoju następuje w połowie grudnia podczas nabożeństwa ekumenicznego w Wiedniu, w którym uczestniczą delegacje harcerzy z różnych krajów i przedstawiciele Kościołów chrześcijańskich.

Od 17 lat w akcji uczestniczą także polscy harcerze, którzy przyjmują światło od swoich słowackich kolegów na Łysej Polanie, a następnie roznoszą je do szpitali, szkół, domów opieki społecznej, kościołów, urzędów i instytucji w całym kraju.

Oprawę artystyczno – organizacyjną zapewnili Harcerze Hufca Ziemi Przemyskiej. Organizatorem uroczystości byli: Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla oraz Jadwiga Turek Komendant Hufca Ziemi Przemyskiej ZHP. Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji z tego wydarzenia.

JPGPrzekazanie Betlejemskiego Światełka Pokoju w Przemyślu (fot. Rafał Porada) (2,86MB)

JPGPrzekazanie Betlejemskiego Światełka Pokoju w Przemyślu (fot. Rafał Porada) (2,70MB)

JPGPrzekazanie Betlejemskiego Światełka Pokoju w Przemyślu (fot. Rafał Porada) (2,78MB)

JPGPrzekazanie Betlejemskiego Światełka Pokoju w Przemyślu (fot. Rafał Porada) (2,09MB)

JPGPrzekazanie Betlejemskiego Światełka Pokoju w Przemyślu (fot. Rafał Porada) (3,15MB)

JPGPrzekazanie Betlejemskiego Światełka Pokoju w Przemyślu (fot. Rafał Porada) (2,60MB)

JPGPrzekazanie Betlejemskiego Światełka Pokoju w Przemyślu (fot. Rafał Porada) (3,66MB)

JPGPrzekazanie Betlejemskiego Światełka Pokoju w Przemyślu (fot. Rafał Porada) (2,82MB)

Opublikował(a):  Data publikacji: 23-12-2013 07:51 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 06-03-2014 12:36

Na skróty