14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zasady dokonywania zgłoszenia i aktualizacji danych

Zasady dokonywania zgłoszenia i aktualizacji danych o organizacjach pozarządowych zostały szczegółowo określone w zarządzeniu Nr 515/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie utworzenia, wykorzystania i aktualizacji "Mapy aktywności" organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Przemyśla.

W celu zgłoszenia lub aktualizacji danych proszę o wypełnienie załączonej karty i przesłanie drogą elektroniczną na adres pelnomocnik.ngo@um.przemysl.pl lub złożenie w wersji papierowej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego, Rynek 1.

PDFZarządzenie Nr 515/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie utworzenia, wykorzystania i aktualizacji "Mapy aktywności" organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Przemyśla

DOTKarta danych o organizacjach pozarządowych

Opublikował:  | Data publikacji: 19-12-2013 12:21
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 19-12-2013 12:49