0 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Odbyło się kolejne spotkanie z organizacjami pozarządowymi

W dniu 13 grudnia 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Przemyśla.
Spotkanie otworzył Pan Robert Gawlik – Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, który przywitał zaproszonych gości oraz zaprezentował Program Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.
Następnie Pani Jadwiga Duda – przewodnicząca Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, dokonała podsumowania całości prac Rady w latach 2012-2013.
Ważnym punktem spotkania było wystąpienie Pana Artura Kiełta – kierownika Oddziału ds. Archiwów Zakładowych Archiwum Państwowego w Przemyślu, który przedstawił różne możliwości współpracy Archiwum z organizacjami pozarządowymi, szczególnie w zakresie zabezpieczenia dokumentacji wytwarzanej przez te organizacje.  
Z kolei Pani Renata Stefaniak – prezes Fundacji Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju „Perła Galicji”, przybliżyła ofertę fundacji w zakresie wsparcia i współpracy sektora pozarządowego w Przemyślu.
Głos zabrała także Pani Małgorzata Sielska – kierownik Centrum Informacji i Wspomagania, która przedstawiła ofertę ośrodka.

Podsumowania międzynarodowego spotkania w ramach projektu „Wyszehradzki Plac Budowy. Partnerstwo na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego” dokonała Pani Barbara Łapka, Naczelnik Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego w Przemyślu, informując m.in. o etapie rozliczania projektu oraz trwających pracach nad wydaniem publikacji, poświęconej temu wydarzeniu.
W tym miejscu Pan Robert Gawlik podziękował Pani Naczelnik oraz całemu Wydziałowi za wkład pracy i wielki wysiłek w realizację projektu.
W trakcie dyskusji głos zabrała Pani Alicja Sabatowska, prezes Stowarzyszenia Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Osobowości Dzieci i Młodzieży „Wzrastanie”, która z uznaniem odniosła się do zaprezentowanych form współpracy i
propozycji dalszego rozwoju. Zwróciła się także do obecnych z inicjatywą wsparcia pomysłu, aby organizacje pozarządowe mogły korzystać z bezpłatnego parkowania samochodów w trakcie załatwiania spraw statutowych. Pismo w tej sprawie trafi niebawem do Urzędu Miejskiego.
Pan Robert Gawlik poinformował także o podjęciu przez Radę Miejską w Przemyślu nowej uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej oraz przyszłorocznej kampanii informacyjnej, która ma przybliżyć mieszkańcom miasta tę ważną formę współpracy, przypomniał o trwającym naborze członków do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji, o terminach składania ofert w ramach ogłoszonych otwartych konkursach, a także o naborze do komisji konkursowych.
Na zakończenie Pani Jadwiga Duda złożyła wszystkim najlepsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.


 

JPGSpotkanie z organizacjami pozarządowymi-13.12.2013 r. (80,67KB)

JPGSpotkanie z organizacjami pozarządowymi-13.12.2013 r. (94,06KB)

JPGSpotkanie z organizacjami pozarządowymi-13.12.2013 r. (94,53KB)

JPGSpotkanie z organizacjami pozarządowymi-13.12.2013 r. (76,67KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 18-12-2013 14:22
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 30-05-2014 13:43