-3 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o ogłoszonych rokowaniach na dzień 15 stycznia 2014 r.

Prezydent Miasta Przemyśla
informuje

że w dniu 15 stycznia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, w sali nr 19, o godzinie 12:30 odbędą się rokowania w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 1965/2 o powierzchni 0,0222 ha w obrębie 202 m. Przemyśla, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00010936/3, położona przy ul. Okrzei, przeznaczona na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej jako działka nr 1980 w obrębie 202 m. Przemyśla.
Cena sprzedaży ustalona została w wysokości 12 000,00 zł brutto (słownie złotych: dwanaście tysięcy 00/100).

 

Opublikował:  | Data publikacji: 16-12-2013 09:42
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 06-03-2014 14:16