15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o ogłoszonych przetargach i rokowaniach na dzień 15 stycznia 2014 r.

I N F O R M A C J A


Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 15 stycznia 2014 r. zostały ogłoszone następujące przetargi i rokowania:

- II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 487 w obrębie 213  m. Przemyśla, położonej przy ul. Herburtów, godz. 9:30,

- III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 257 w obrębie 210  m. Przemyśla, położonej przy ul. Potokowej, godz. 10:00,

- II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 30/2 w obrębie 210 m. Przemyśla, położonej przy ul. Pasteura godz. 10:30,

- II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 30/4 w obrębie 210 m. Przemyśla, położonej przy ul. Pasteura, godz. 11:00,

- przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 432/8, działka nr 441, działka nr 445/2 i działka nr 432/12 w obrębie 206 m. Przemyśla, położonej przy ul. Sanockiej, godz. 11:30,

- III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 469/2, działka nr 470, działka nr 471/1 i działka nr 472/1 w obrębie 202 m. Przemyśla, położonej przy ul. Wyszyńskiego, godz. 12:00,

- rokowania na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 1965/2 w obrębie 202 m. Przemyśla, położonej przy ul. Okrzei, godz. 12:30.


Przetargi i rokowania odbędą się w podanym wyżej terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20 oraz poprzez zamieszczenie na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl,  http://www.przemysl.
 

Opublikował:  | Data publikacji: 13-12-2013 10:41
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 06-03-2014 14:16