11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i ul. Ratuszowa 10A, został wywieszony wykaz przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu nieograniczonego przez Gminę Miejską Przemyśl lo

Przemyśl, dnia 11 grudnia 2013 r.

GL-I.6840.28.2013.AM8

GL-I.6840.29.2013.AM8

 

I N F O R M A C J A

 

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i ul. Ratuszowa 10A, został wywieszony wykaz przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu nieograniczonego przez Gminę Miejską Przemyśl lokali użytkowych  nr  1U  obj.  KW  Nr PR1P/00093308/7 oraz nr 2U obj. KW Nr PR1P/0003309/4 w budynku przy ul. Przecznica Wałowa 4A w  Przemyślu  położonym  na  działkach  nr  690  o  pow.  0,0146  ha  i  699  o pow. 0,0044 ha obie  w obr. 207 m. Przemyśla objętą KW Nr PR1P/00000894/3.

 

            Termin zgłoszenia wniosków przez osoby, który, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1  pkt.  1  i  2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) upływa w dniu 23 stycznia 2014 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 12-12-2013 15:17
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 16-06-2014 12:57