Konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Informujemy o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Oferty należy składać w URZĘDZIE MIEJSKIM W PRZEMYŚLU, RYNEK 1, w Kancelarii Ogólnej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2013 r. – decyduje data wpływu do kancelarii. Oferta nie złożona we wskazanym terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.
 

Wiecej danych na stronie 

http://www.przemysl.pl/nasze_miasto/346/408/26123.html

Wydział Edukacji i Sportu UM

Opublikował(a):  Data publikacji: 12-12-2013 11:16 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 12-12-2013 11:17

Na skróty