9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Informujemy o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu,
3) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

Oferty należy składać w URZĘDZIE MIEJSKIM W PRZEMYŚLU, RYNEK 1, w Kancelarii Ogólnej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2013 r. – decyduje data wpływu do kancelarii. Oferta nie złożona we wskazanym terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji i Sportu, ul. W. Łukasińskiego 7,
tel. 16 675-21-05

 

Uwaga: przed złożeniem oferty prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Zarządzeniem Nr 531/2012 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Przemyśl na realizację zadań własnych gminy i powiatu i jego Załącznikami Nr 1 i Nr 3.
 

W załączeniu Zarządzenie Prezydenta Miasta Przemyśla w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, wzór oferty i sprawozdania oraz instrukcja wypełniania oferty i sprawozdania.

 

 

DOTWzór sprawozdania (110,00KB)

DOTWzór oferty (119,00KB)

PDFZarządzenie Nr 497/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (418,17KB)

PDFInstrukcja wypełniania oferty i sprawozdania (164,34KB)

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 497/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 10 grudnia 2013 r. (1,65MB)

Opublikował:  | Data publikacji: 11-12-2013 08:54
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 20-05-2014 10:16