-4.6 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Sprawozdania końcowe - PILNE

Ważne informacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń:

 

1. PROSZĘ składać sprawozdania końcowe z wykonania zadania publicznego (w umowie jest określony termin realizacji zadania i złożenia sprawozdań) dotyczy to następujących zadań:

a) SPORT KWALIFIKOWANY  - Podnoszenie sportowego poziomu klubów sportowych, wspieranie ich uczestnictwa w rozgrywkach ligowych i turniejach oraz pomoc w modernizacji  i utrzymaniu klubowej bazy sportowej.

b) ZAJĘCIA - Dofinansowanie organizacji zajęć sportowych oraz turniejów dla dzieci i młodzieży.

c) IMPREZY - Dofinansowanie organizacji miejskich imprez sportowo-rekreacyjnych.

Nadmieniam, że jednym z kryteriów przy ocenie ofert jest pozytywna ocena dotychczasowych działań podejmowanych wspólnie z samorządem Gminy Miejskiej Przemyśl, w tym rzetelność i terminowość rozliczeń z otrzymanych środków finansowych. Ponadto, nie złożenie sprawozdania skutkuje sankcją pieniężną.

 

 

2. Wnioski o przyznanie stypendium sportowego należy składać do 31 grudnia b.r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego, Rynek 1. Uprawnionym do składania wniosków jest klub sportowy. Stypendium sportowe otrzymuje zawodnik, który uprawia dyscyplinę sportu w której działa polski związek sportowy oraz trener prowadzący szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe.  Szczegółowe warunki określa Uchwała Nr 294/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia  10 listopada 2010 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu w Gminie Miejskiej Przemyśl.

Wniosek o przyznanie stypendium do pobrania pod linkiem: http://www.przemysl.pl/edukacja_i_sport/sport/856/15466.html

 

Przygotowała M. Kroczek

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl