10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Konkurs na dofinansowanie w 2014 r. zadań z zakresu rozwijania sportu osób niepełnosprawnych realizowanych w ramach zadania: "Promowanie i wspieranie rozwoju Sportu dla Wszystkich

Otwarty konkurs na dofinansowanie w 2014 r. zadań z zakresu rozwijania sportu osób niepełnosprawnych realizowanych w ramach zadania: "Promowanie i wspieranie rozwoju Sportu dla Wszystkich",
Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs
na dofinansowanie w 2014 r. zadań z zakresu rozwijania sportu osób niepełnosprawnych
realizowanych w ramach zadania: „Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla Wszystkich”,
 działania: „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych”
finansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej    
Warunki i tryb składania wniosków, przyznawania dofinansowania oraz przekazywania środków finansowych  z Funduszu określa Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 156, poz. 1051).
1. Rodzaje zadań przewidziane do realizacji:
1. organizacja zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych,
2. organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych (w tym Mistrzostw Polski i Pucharów Polski Osób Niepełnosprawnych),
3. prowadzenie zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych – program „Animator sportu osób niepełnosprawnych”,
4. organizacja obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych,
5. zakup sprzętu sportowego dla osób niepełnosprawnych.

I. Wysokość środków publicznych:
Środki w wysokości 13 368 000,00 zł. na realizację zadań wyłonionych w konkursie pochodzą z przeznaczonej na rozwijanie sportu osób niepełnosprawnych części Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF). Z czego na dofinansowanie organizacji Mistrzostw Polski i Pucharów Polski Osób Niepełnosprawnych przeznacza się środki w wysokości do 1 500 000,00 zł. Ostateczna wysokość środków finansowych może ulec zmianie w zależności od wpływów do Funduszu.
W 2013 r. na realizację zadań w zakresie upowszechniania sportu wśród osób niepełnosprawnych, ze środków FRKF przyznano dofinansowanie na łączną kwotę 13 368 000,00 zł. W 2012 r. na realizację zadań w zakresie upowszechniania sportu wśród osób niepełnosprawnych, ze środków FRKF
 
Terminy i tryb składania ofert:
1. Ofertę stanowi wniosek wraz z załącznikami: załącznik nr 1 – zakres rzeczowy zadania, załącznik nr 2 – plan rzeczowo-finansowy kosztów zadania zleconego, załącznik nr 3 – plan finansowy kosztów pośrednich. W przypadku ofert obejmujących kilka zadań jednostkowych prosimy sporządzić również jeden zbiorczy plan rzeczowo-finansowy.
2. Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony wyłącznie na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wypełniony formularz należy przesłać drogą elektroniczną. Jednocześnie po wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami należy go wydrukować, podpisać, opieczętować i wysłać na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu dla Wszystkich, 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14.
3. Na ofercie należy dopisać „Otwarty konkurs ofert. Upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych – FRKF 2014”
4. Oferty należy składać i przesyłać elektronicznie w terminie do 27 grudnia 2013 r. Datą złożenia oferty jest data:
Wnioski wraz z załącznikami nieprzesłane drogą elektroniczną, nie będą rozpatrywane (analogicznie nie będą rozpatrywane oferty przesłane wyłącznie w formie elektronicznej).
więcej informacji

http://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-osob-niepelnospr/2013-rok/1192,Otwarty-konkurs-na-dofinansowanie-w-2014-r-zadan-z-zakresu-rozwijania-sportu-oso.html
Źródło; Ministerstwo Sportu i Turystyki
 

Opublikował:  | Data publikacji: 09-12-2013 13:17
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 09-12-2013 13:36