13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2014

Informujemy o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2014.

Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu,
3) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

Oferty należy składać w URZĘDZIE MIEJSKIM W PRZEMYŚLU, RYNEK 1, w Kancelarii Ogólnej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 grudnia 2013 r. do godz. 15.30 – decyduje data wpływu do kancelarii. Oferta nie złożona we wskazanym terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych przy ul. Ratuszowej 10a,
tel. (16) 675-20-46 lub (16) 675-20-42.

 

Uwaga: przed złożeniem oferty prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Zarządzeniem Nr 531/2012 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Przemyśl na realizację zadań własnych gminy i powiatu i jego Załącznikami Nr 1 i Nr 3.
 

W załączeniu Zarządzenie Prezydenta Miasta Przemyśla w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, wzór oferty oraz instrukcja wypełniania oferty.

 

PDFInstrukcja wypełniania oferty (139,72KB)

PDFOgłoszenie (2,24MB)

DOTWzór oferty (119,00KB)

PDFZarządzenie Nr 483/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2014 (305,11KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 04-12-2013 14:48
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 20-05-2014 10:16