2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2014

W załączeniu Zarządzenie Prezydenta Miasta Przemyśla w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, wzór oferty oraz instrukcja wypełniania oferty i sprawozdania.

Oferty należy składać do dnia 24 grudnia 2013 r. do godz. 15.30 w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, Rynek 1 (Kancelaria Ogólna) - nie decyduje data stempla pocztowego.

Oferta, która wpłynie po ww. terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych przy ul. Ratuszowej 10a,
tel. (16) 675-20-46 lub (16) 675-20-42.

 

 

PDFZarządzenie Nr 483/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2014

PDFInstrukcja wypełniania oferty

PDFOgłoszenie

DOTWzór oferty

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl