9 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych

 

                              Prez ydent Miasta Przemyśla

 

                                                                          Z A P R A S Z A    

 

     

w dniu 13 grudnia 2013 r., piątek, o godz. 14.00

sala narad Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, I piętro

 

na spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych      

 

 

PROGRAM SPOTKANIA

 

 

 1. Przywitanie zaproszonych gości.
 2. Prezentacja Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.  
  Pan Robert Gawlik – Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych
 3. Podsumowanie prac Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego I kadencji.
  Pani Jadwiga Duda – Przewodnicząca Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
 4. Współpraca Archiwum Państwowego w Przemyślu z organizacjami pozarządowymi w zakresie postępowania z dokumentacją i jej zabezpieczenia.
  Pan Artur Kiełt – Kierownik Oddziału ds. Archiwów Zakładowych Archiwum Państwowego w Przemyślu
 5. Perspektywy rozwoju sektora pozarządowego w Przemyślu.
  Pani Renata Stefaniak – Fundacja Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju „Perła Galicji” w Przemyślu
 6. Podsumowanie międzynarodowego spotkania w ramach projektu „Wyszehradzki Plac Budowy. Partnerstwo na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego”.
  Pani Barbara Łapka – Naczelnik Wydziału Kultury
 7. Informacja o naborze członków do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji
  Pan Robert Gawlik – Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie.

 

 

Przewidywany czas trwania spotkania ok. 1,5 godziny

 

 

Informacja: Robert Gawlik – Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych

 

Opublikował:  | Data publikacji: 03-12-2013 13:45
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 03-12-2013 13:47