1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o ogłoszonych przetargach na 08.01.2014 r.

I N F O R M A C J A


Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 08 stycznia 2014 r. zostały ogłoszone następujące przetargi:

- V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 389 i działka nr 399
w obrębie 207 m.  Przemyśla, położonej przy ul. Stefana Czarnieckiego, godz. 9:00,

- IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 2907/8 w obrębie 202  m. Przemyśla, położonej przy ul. B. Chrobrego, godz. 9:30,

- IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka  nr 2910 w obrębie 202 m. Przemyśla, położonej przy ul. B. Chrobrego, godz. 10:00,

- IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka  nr 2911 w obrębie 202    m. Przemyśla, położonej przy ul. B. Chrobrego, godz. 10:30,

- V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka  nr 39, działka nr 33
i działka nr 890 w obrębie 215 m. Przemyśla, położonej przy ul. Lwowskiej, godz. 11:00,

- III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka  nr 22/2 i działka
nr 23/2 w obrębie 206 m. Przemyśla, położonej przy ul. Rosłońskiego, godz. 11:30,

- II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka  nr 649 w obrębie 214
m. Przemyśla, położonej przy ul. Jasińskiego, godz. 12:00,

- IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka  nr 1561 w obrębie 207   m. Przemyśla, położonej przy ul. Słowackiego, godz. 12:30.


Przetargi odbędą się w podanym wyżej terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20 oraz poprzez zamieszczenie na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl,  http://www.przemysl.pl

Opublikował:  | Data publikacji: 03-12-2013 11:57
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 06-03-2014 14:16