1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

UWAGA!!! Zmiana zasad sprzedaży lokali mieszkalnych Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że zmianie uległa wysokość bonifikat udzielanych od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców lokali.

UWAGA

Zmiana zasad sprzedaży lokali mieszkalnych

 

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że zmianie uległa wysokość bonifikat udzielanych od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców lokali.

 

Najemcy, którzy złożą wniosek o wykup mieszkania do końca 2013 r. uzyskają bonifikatę w wysokości 70% (o ile nie skorzystają z rozłożenia należności na raty).

 

W następnych latach wysokość bonifikaty kształtować się będzie następująco:

 

  • 60% w przypadku zapłaty przez Nabywcę jednorazowo całej ceny za lokal, przy sprzedaży pojedynczych lokali mieszkalnych w budynkach, jeżeli wniosek w sprawie sprzedaży zostanie złożony do końca 2014 r.

 

  • 50% w przypadku zapłaty przez Nabywcę jednorazowo całej ceny za lokal, przy sprzedaży pojedynczych lokali mieszkalnych w budynkach, jeżeli wniosek w sprawie sprzedaży zostanie złożony po 31 grudnia 2014 r.

 

  • 50% przy sprzedaży ratalnej pojedynczych lokali mieszkalnych w budynkach wielolokalowych.

 

Nie podlegają sprzedaży między innymi lokale mieszkalne:

  • w budynkach stanowiących wyłączną własność Miasta, chyba, że nastąpi równoczesna sprzedaż wszystkich lokali mieszkalnych w budynku i nie będzie innych przeszkód, które uniemożliwiają jednoczesną sprzedaż wszystkich lokali,
  • w budynkach stanowiących wyłączna własność Gminy Miejskiej Przemyśl, które wymienione zostały w załączniku do uchwały 64/2008 Rad Miejskiej w Przemyślu w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy  Miejskiej  Przemyśl  i  Miasta  Przemyśla,  zmienionej  uchwałą  Nr  263/2008 z dnia 24 maja 2010 r., uchwałą Nr 114/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 maja 2010 r. oraz uchwałą Nr 166/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.

 

Szczegółowe  informacje  w  powyższej  sprawie można uzyskać w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Ratuszowa 10A, III piętro pok. 313 lub tel. 16-675-21-08

Opublikował:  | Data publikacji: 29-11-2013 09:34
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 20-12-2013 10:15