9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości Gminy Miejskiej Przemyśl przeznaczonych do wydzierżawienia

O G Ł O S Z E N I E

Prezydent Miasta Przemyśla  informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Rynek 20 zostały podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości położonych w Przemyślu, stanowiących własność oraz będących w posiadaniu Gminy Miejskiej Przemyśl, przeznaczonych do dzierżawy.

Opublikował:  | Data publikacji: 27-11-2013 14:35
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 10-12-2013 13:30