Rada Sportu - nowy skład

Zarządzenie Nr 453/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 19 listopada 2013 r. zmieniające Zarządzenie Nr 9/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 13 stycznia 2013 r. w sprawie składu i zasad powoływania członków Rady Sportu oraz ustalenia regulami

Rada składa się z 7 członków:

1. Zbigniew Błażkowski - przewodniczący

2. Robert Bal

3. Adam Lisowiec

4. Krzysztof Młot

5. Krzysztof Sugier

6. Kazimierz Wiśniowski

7. Mariusz Zamirski

Źródło: Wydział Edukacji i Sportu – Referat Sportu

Opublikował(a):  Data publikacji: 26-11-2013 11:57 Modyfikował(a): Rafał Porada Data modyfikacji: 05-03-2015 11:36

Na skróty