10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 17 grudnia 2013 r. (wtorek) zostały ogłoszone - III rokowania na sprzedaż udziału w wysokości 1/4 niewydzielonych części lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Stachiewicza 4

I N F O R M A C J A

Prezydent Miasta Przemyśla informuje,

że na dzień 17 grudnia 2013 r. (wtorek) zostały ogłoszone

 

- III rokowania na sprzedaż udziału w wysokości 1/4 niewydzielonych części lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Stachiewicza 4, godz. 9:00,

 

Rokowania odbędą się w podanym wyżej terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Ratuszowa 10A oraz poprzez zamieszczenie na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów można uzyskać w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Ratuszowa 10A, pokój nr 313, tel. (16) 675-21-09, e-mail: gl@um.przemysl.pl,  http://www.przemysl.pl

Opublikował:  | Data publikacji: 19-11-2013 13:44
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 07-01-2014 12:40