2.5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zaświadczenie Społecznego Opiekuna Zabytków wręczone

Dnia 19 listopada br. Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma wręczył zaświadczenie społecznego opiekuna zabytków przedstawicielom Stowarzyszenia 3 Historycznego Galicyjskiego Pułku Artylerii Fortecznej im. KsięciaKinsky'ego w Przemyślu powierzając w opiekę  jeden z najciekawszych obiektów ziemno – murowanych wewnętrznego pierścienia fortyfikacji dawnej Twierdzy Przemyśl Fort XXI Bakończyce.

Fort XXI zasługuje na miano wyjątkowego ze względu na wbudowane w niego 2 sowieckie schrony Linii Mołotowa datowane na 1940 r.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162 poz. 1568) Stowarzyszenie 3 Historycznego Galicyjskiego Pułku Artylerii Fortecznej im. Księcia Kinsky'ego będzie podejmowaćdziałania związane z zachowaniem wartości fortu i utrzymaniem go w jak najlepszym stanie.

JPGKolejna Legitymacja Społecznego Opiekuna Zabytków wręczona (fot. Rafał Porada)

JPGKolejna Legitymacja Społecznego Opiekuna Zabytków wręczona (fot. Rafał Porada)

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl