10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zaświadczenie Społecznego Opiekuna Zabytków wręczone

Dnia 19 listopada br. Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma wręczył zaświadczenie społecznego opiekuna zabytków przedstawicielom Stowarzyszenia 3 Historycznego Galicyjskiego Pułku Artylerii Fortecznej im. KsięciaKinsky'ego w Przemyślu powierzając w opiekę  jeden z najciekawszych obiektów ziemno – murowanych wewnętrznego pierścienia fortyfikacji dawnej Twierdzy Przemyśl Fort XXI Bakończyce.

Fort XXI zasługuje na miano wyjątkowego ze względu na wbudowane w niego 2 sowieckie schrony Linii Mołotowa datowane na 1940 r.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162 poz. 1568) Stowarzyszenie 3 Historycznego Galicyjskiego Pułku Artylerii Fortecznej im. Księcia Kinsky'ego będzie podejmowaćdziałania związane z zachowaniem wartości fortu i utrzymaniem go w jak najlepszym stanie.

JPGKolejna Legitymacja Społecznego Opiekuna Zabytków wręczona (fot. Rafał Porada) (2,46MB)

JPGKolejna Legitymacja Społecznego Opiekuna Zabytków wręczona (fot. Rafał Porada) (2,44MB)

Opublikował:  | Data publikacji: 19-11-2013 13:44
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 05-01-2014 20:46