9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1 i przy ul. Ratuszowej 10A zostały wywieszone wykazy przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl l

INFORMACJA

 

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1 i przy ul. Ratuszowej 10A zostały wywieszone wykazy przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mieszkalnych: nr 2 w budynku przy ul. Stefana Okrzei 8, nr 14 w budynku przy ul. Bpa J. Glazera 3, nr 82 w budynku przy ul. Monte Cassino 16B, nr 3 w budynku przy ul. Dr Henryka Jordana 1, nr 10 w budynku przy ul. Leonarda Tarnawskiego 3, nr 30 w budynku przy ul. Franciszka Smolki 13, usytuowanych odpowiednio na działkach: nr 1085 obręb nr 205, nr 760 i nr 758/6 – podwórko obie w obrębie nr 205, nr 1179 i nr 1192 oraz nr 1176 i nr 1190 – droga osiedlowa wszystkie w obrębie nr 203, nr 2805 obręb nr 202, nr 1612 obręb nr 207, nr 1737 i nr 1726 – podwórko obie w obrębie nr 207.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i  2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 19-11-2013 09:10
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 08-01-2014 10:25