10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że wywieszony został wykaz wolnych lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl lub będących w jej posiadaniu przeznaczonych do najmu.

GL-I.7150.4.2013.JS4

 

INFORMACJA

 

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na:

- tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego Rynek 1 i ul. Ratuszowa 10A

- tablicy ogłoszeń zarządcy budynku (PGM Sp. z o.o. ul. Kopernika 58) i tablicach ogłoszeń w budynkach administracji (ADM „Centrum” ul. Słowackiego 12. ADM „Miasto” ul. Siemiradzkiego 5, ADM „Zasanie” ul. Grunwaldzka 24)

wywieszony został wykaz wolnych lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl lub będących w jej posiadaniu przeznaczonych do najmu.

Umowa najmu zostanie zawarta w drodze aukcji – licytacji, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2013 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Przemyślu Rynek 1 – treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej http://www.przemysl.pl/gospodarka/oferta_nieruchomosci/przetargi/25588.html.

Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Wydział Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu (ul. Ratuszowa 10A, I piętro, pok. 104 tel. 16 675-20-55).

Opublikował:  | Data publikacji: 19-11-2013 08:17
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 07-01-2014 12:40