29 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Rozpoczynamy głosowanie na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego!

Szanowni Państwo,
Przed nami ostatni, ale najważniejszy etap konstruowania budżetu obywatelskiego w naszym mieście, czyli głosowanie nad zgłoszonymi i pozytywnie zweryfikowanymi projektami. Przemyślanie zgłosili 47 projektów, które są przykładem inwencji, skierowanej na poprawienie jakości życia na naszych ulicach, osiedlach, podwórkach. Poniżej znajdziecie Państwo listę 18 pozytywnie zweryfikowanych pomysłów. Przez najbliższe dwa tygodnie, do 2 grudnia,  można oddać swój głos na - wyłącznie jeden – projekt, który najbardziej Państwa przekonuje i chcecie, aby został zrealizowany.

Głosujemy na formularzach, które są dostępne w holu Urzędu Miejskiego, wpisując kod projektu oraz swoje dane osobowe. Formularz jest dostępny także na naszej stronie internetowej => tutaj, wydrukowany i wypełniony należy wysłać na adres Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, 37-700 Przemyśl z dopiskiem „Budżet Obywatelski–GŁOSOWANIE” lub osobiście wrzucić go do urny stojącej w holu Urzędu Miejskiego. Możecie Państwo także gotowy formularz, po jego wypełnieniu i podpisaniu zeskanować i przesłać na adres mailowy Urzędu

Listę projektów, które w wyniku głosowania zbiorą największe poparcie i będą realizowane w 2014 roku ogłosimy na stronie internetowej 5 grudnia.

Jeszcze raz zachęcam do udziału w głosowaniu, mobilizowania swoich bliskich i znajomych do oddania swojego głosu, prowadzenia w ten sposób dyskusji o naszych potrzebach – każda opinia jest cenna i ma szansę wpłynąć na konkretne działania. Powodzenie tego projektu w tym roku i jego popularność pozwoli wszystkim – Przemyślanom i jego samorządowi jeszcze lepiej przygotować się do tego projektu w następnych latach.

Prezydent Miasta
Robert Choma

 

Budżet Obywatelski Miasta Przemyśla
Lista zgłoszonych projektów po weryfikacji formalno – prawnej, zakwalifikowanych do głosowania

1. Nowe ławki w Rynku – kod projektu BO 1

Opis projektu: Wymiana ławek w Rynku Starego Miasta, których stylistyka będzie odpowiadać charakterowi miejsca. Zwiększenie ich liczby, co za tym idzie poprawa wizerunku najważniejszego placu w mieście.
Szacunkowy koszt podany przez autora projektu: ok. 100 tys. zł
Przewidywany zasięg oddziaływania: całe miasto
Opinia/opinie właściwego Zarządu Osiedla: 7 pozytywnych opinii, 2 negatywne

2. Monitoring wizyjny dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców osiedla „Salezjańskie” – kod projektu BO 2

Opis projektu: Autor projektu zwraca uwagę na wzrost przestępczości na Osiedlu i konieczność instalacji kamer w newralgicznych punktach: sklepach, punktach gastronomicznych oraz w innych miejscach wskazanych przez mieszkańców.
Szacunkowy koszt podany przez autora projektu: ok. 100 - 120 tys. zł
Przewidywany zasięg oddziaływania: Osiedle „Salezjańskie”
Opinia/opinie właściwego Zarządu Osiedla: pozytywna opinia ZO

3. Pełna renowacja Pomnika Orląt Przemyskich wraz terenem przyległym – kod projektu BO 3

Opis projektu: Renowacja Pomnika oraz jego otoczenia ze względu na obecny stan techniczny oraz konieczność poprawy estetyki jego otoczenia.
Szacunkowy koszt podany przez autora projektu: 300 tys. zł
Przewidywany zasięg oddziaływania: całe miasto
Opinia/opinie właściwego Zarządu Osiedla: 6 pozytywnych opinii, 2 negatywne

4. Modernizacja i remont ciągu pieszego na Osiedlu „Wysokie Góry” – kod projektu BO 4

Opis projektu: Istniejące schody i ciąg pieszy są w złym stanie technicznym. Miejsce jest bardzo uczęszczane przez okolicznych mieszkańców, pozostałych Przemyślan oraz turystów udających się do zespołu cmentarzy wojennych, a także na Zniesienie. W projekcie proponuje się modernizację schodów na całej ich szerokości oraz instalację oświetlenia, tak aby cały teren od ul. Czachowskiego do ul. Przemysława był dobrze oświetlony.
Szacunkowy koszt podany przez autora projektu: 70 tys. zł
Przewidywany zasięg oddziaływania: Osiedle „Wysokie Góry”
Opinia/opinie właściwego Zarządu Osiedla: pozytywna opinia ZO

5. Nowoczesna biblioteka dla naszego miasta – kod projektu BO 5

Opis projektu: Projekt przewiduje zakup profesjonalnego, stosowanego w najnowocześniejszych bibliotekach systemu wypożyczania i zabezpieczania zbiorów bibliotecznych – RFID (Radio Frequency Identification). Na system składają się elementy:
- stanowisko kodowania etykiet oraz wypożyczeń i zwrotów,
- stanowisko samodzielnych wypożyczeń i zwrotów umożliwiające np. samodzielne przedłużanie terminu zwrotu książek,
- samoobsługowa zewnętrzna wrzutnia RFID, pozwalająca na zwroty wypożyczonych książek 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu,
- mobilne stanowisko służące porządkowaniu zbiorów oraz przeprowadzaniu skontrum,
- bramka RFID wraz z elektronicznym licznikiem osób.

Beneficjentami projektu byliby wszyscy mieszkańcy Przemyśla, a w szczególności czytelnicy Przemyskiej Biblioteki Publicznej. Ważną cechą rozwiązania jest wysoki poziom innowacyjności, w znacznym stopniu pozwalający na podniesienie kompetencji informacyjnych czytelników, a także zwiększenie dostępności księgozbioru, podniesienie poziomu usług bibliotecznych, podniesienie poziomu czytelnictwa.
Szacunkowy koszt podany przez autora projektu: 295 tys. zł
Przewidywany zasięg oddziaływania: całe miasto
Opinia/opinie właściwego Zarządu Osiedla: 6 pozytywnych opinii, 3 negatywne

6. Dokończenie budowy oświetlenia dróg na Osiedlu „Na Stawach” przy ul. S. Goszczyńskiego w Przemyślu - kod projektu BO 6

Opis projektu: Dokończenie budowy oświetlenia terenu osiedla ma służyć zapewnieniu bezpieczeństwa zarówno mieszkańców Osiedla „Na Stawach”, jak i sąsiadujących dużych osiedli: Rycerskie, Glazera, Warneńczyka. Inwestycja będzie miała również wpływ na poprawę bezpieczeństwa uczniów i dzieci uczęszczających do przedszkoli położonych przy ul. Grunwaldzkiej, wracających z zajęć popołudniowych. Dotyczy to także bezpieczeństwa osób korzystających z punktów usługowych zlokalizowanych na tym terenie.
Szacunkowy koszt podany przez autora projektu: ok. 90 tys. zł
Przewidywany zasięg oddziaływania: Osiedle „Warneńczyka”
Opinia/opinie właściwego Zarządu Osiedla: pozytywna opinia ZO

7. Makieta – Pomnik Twierdzy Przemyśl – kod projektu BO 7

Opis projektu: Autor projektu proponuje budowę pomnika Twierdzy Przemyśl, który mógłby stanąć w centrum miasta, w miejscu łatwo dostępnym dla mieszkańców i turystów. Pomnik w formie makiety w zamyśle ma przedstawiać oryginalny wygląd fortów Twierdzy otaczającej Przemyśl wraz z samym miastem.
Szacunkowy koszt podany przez autora projektu: 150 tys. zł
Przewidywany zasięg oddziaływania: całe miasto
Opinia/opinie właściwego Zarządu Osiedla: 5 pozytywnych opinii, 2 negatywne

8. Plac zabaw dla dzieci – „Radosna szkoła” - kod projektu BO 8

Opis projektu: Propozycja budowy placu zabaw na Osiedlu Rogozińskiego, przy wykorzystaniu terenów własnych Szkoły Podstawowej Nr 14. Jego powstanie ma na celu poszerzenie możliwości edukacyjnych szkoły, inwestycja zapewni także dostęp do nowoczesnych urządzeń zabawy dzieciom z osiedla, a także będzie sprzyjać ich bezpieczeństwu dzięki monitoringowi szkolnemu. Plac zabaw „Radosna szkoła” to także pomysł na integrację społeczności lokalnej, poprawę rozwoju psycho - motorycznego dzieci, naukę współdziałania w grupie.
Szacunkowy koszt podany przez autora projektu: 182 - 200 tys. zł
Przewidywany zasięg oddziaływania: Osiedle „Rogozińskiego”
Opinia/opinie właściwego Zarządu Osiedla: pozytywna opinia ZO

9. Liczniki na sygnalizacji świetlnej – usprawnienie ruchu w Przemyślu - kod projektu BO 9

Opis projektu: Propozycja zakupu 33 – maksymalnie 45 liczników czasu i ich montaż przy sygnalizatorach świetlnych na skrzyżowaniach: Słowackiego/Dworskiego/Jagiellońska/Mickiewicza; Mnisza/Jagiellońska; Jagiellońska/Sportowa; Jagiellońska/Piłsudskiego/Most Orląt Przemyskich; Plac Konstytucji; Grunwaldzka/św. Jana; 3-go Maja/św. Jana; 3-go Maja/29 Listopada; Bohaterów Getta/Aleja Wolności; Bystrzyckich/Aleja Wolności.

Pomimo usprawnienia ruchu w mieście po oddaniu do użytku drogi obwodowej, w godzinach szczytu nadal mają miejsce spore utrudnienia. Montaż liczników pozwoli kierowcom poruszać się płynniej, przy tym samym cyklu świateł. Propozycja zmierza do montażu liczników przy newralgicznych skrzyżowaniach, co będzie miało pozytywny skutek nie tylko dla samych kierowców, ale również dla osób poruszających się komunikacją miejską, poprawi bezpieczeństwo na drogach, zmniejszy liczbę kolizji.
Szacunkowy koszt podany przez autora projektu: 50 tys. - 200 tys. zł w zależności od warunków technicznych i modyfikacji.
Przewidywany zasięg oddziaływania: całe miasto
Opinia/opinie właściwego Zarządu Osiedla: 11 pozytywnych opinii, 2 negatywne.

10.  Modernizacja asfaltowych boisk sportowych przy SP6 w Przemyślu - kod projektu BO 10

Opis projektu: Projekt zakłada modernizację istniejących boisk o nawierzchni asfaltowej – dwóch boisk, do siatkówki i koszykówki. Modernizacja będzie polegać na wymianie nawierzchni na poliuretanową, budowie piłkochwytu o wysokości 4 m, wyposażeniu boiska do siatkówki w słupki uniwersalne, które pozwolą na wykorzystanie boiska do gry w tenisa. Autor projektu proponuje wykonanie prac przygotowawczych w czynie społecznym, i zwraca uwagę, że  takie zaangażowanie przyczyni się do większej odpowiedzialności za nową infrastrukturę.

Modernizacja boisk byłaby jednocześnie odpowiedzią na rosnącą aktywizację mieszkańców osiedla Kazanów i powstających tu sekcji sportowych i rekreacyjnych.
Szacunkowy koszt podany przez autora projektu: 120 tys. zł
Przewidywany zasięg oddziaływania: Osiedle „Kazanów”
Opinia/opinie właściwego Zarządu Osiedla: pozytywna opinia ZO

11.  Poznawanie małej ojczyzny poprzez wypoczynek i rekreację - kod projektu BO 11

Opis projektu: Projekt dotyczy Osiedla Winna Góra, gdzie znajdują się m.in. punkt widokowy, Fort XIX Winna Góra, rezerwat przyrody Jamy oraz wille dawnego osiedla oficerskiego z lat 1924 – 1927. Propozycja zmierza do stworzenia ścieżki dydaktyczno-rekreacyjnej, z tablicami informacyjnymi o walorach turystycznych i przyrodniczych, ustawienia ławek przy punkcie widokowym przy ul. Chrobrego oraz budowy nowoczesnego, kompleksowo wyposażonego placu zabaw dla dzieci przy Forcie XIX Winna Góra. Efektem realizacji projektu będzie poszerzenie wiedzy historycznej i przyrodniczej o Przemyślu, integracja lokalnej społeczności, propagowanie i rozwój aktywności fizycznej wśród dzieci poprzez bezpieczną zabawę. Proponowane rozwiązania byłyby jednocześnie uzupełnieniem planowanej modernizacji Parku na Lipowicy.
Szacunkowy koszt podany przez autora projektu: 240 tys. zł
Przewidywany zasięg oddziaływania: Osiedle „Winna Góra”
Opinia/opinie właściwego Zarządu Osiedla: pozytywna opinia ZO

12.  Wyposażenie czytelni dla dzieci i młodzieży w nowej siedzibie Przemyskiej Biblioteki Publicznej - kod projektu BO 12

Opis projektu: Nowa siedziba Przemyskiej Biblioteki Publicznej, aby przyciągnąć dzieci i młodzież poza standardowym wyposażeniem powinna mieć także nowoczesne meble i sprzęt komputerowy wysokiej jakości. Czytelnia dla dzieci wymaga specjalnie dobranych mebli, zaprojektowanych tak aby edukowały przez zabawę. Oddzielna czytelnia dla młodzieży poza standardowym wyposażeniem powinna posiadać stanowiska komputerowe multimedialne z dostępem do internetu.
Szacunkowy koszt podany przez autora projektu: 295 tys. zł
Przewidywany zasięg oddziaływania: całe miasto
Opinia/opinie właściwego Zarządu Osiedla: 5 opinii pozytywnych, 2 negatywne.

13.  Budowa placu zabaw dla dzieci – ul. Jasińskiego – Zielińskiego - kod projektu BO 13

Opis projektu: Projekt dotyczy budowy placu zabaw dla dzieci na terenie Domu dla Dzieci i Młodzieży „Maciek” przy ul. Jasińskiego, gdzie znajdują się pozostałości starych urządzeń. Zakłada on również, że będzie to plac ogólnodostępny, szczególnie dla dzieci z osiedla przy ul. Jasińskiego i mieszkających przy ul. Zielińskiego.
Szacunkowy koszt podany przez autora projektu: poniżej 300 tys. zł.
Przewidywany zasięg oddziaływania: Osiedla Jasińskiego – Zielińskiego
Opinia/opinie właściwego Zarządu Osiedla: pozytywna opinia ZO

14. Ogród integracyjny Tuwima (przywrócenie funkcji ogrodu wypoczynkowego i rekreacyjnego dzielnicy starego miasta) - kod projektu BO 14

Opis projektu: Projekt dotyczy dawnego ogrodu jordanowskiego przy ul. Tuwima – zasięg ulic Tuwima, Smolki, Dworskiego, Mickiewicza. Przywrócenie funkcji terenu zielonego ma na celu poprawę estetyki tego obszaru oraz warunków życia mieszkańców pobliskich kamienic. Miejsce rekreacji i wypoczynku ma być przeznaczone dla różnych grup wiekowych, w tym seniorów.
W ramach projektu proponuje się m.in:
- sporządzenie projektu zagospodarowania ogrodu;
- oczyszczenie terenu;
- remont muru granicznego z posesją Sądu Rejonowego oraz ślepej ściany posesji ul. Mickiewicza (wykonanie muralu „Lokomotywa”);
- wykonanie (odtworzenie) alejek oraz stanowisk na urządzenia z podłoża żwirowego;
- wykonanie oświetlenia ogrodu;
- montaż elementów małej architektury (np. stoły do gry w szachy, urządzenie dla seniora – ławka do ćwiczeń, zestaw do zabaw dla dzieci, fitness ręce, fitness stepper, orbitek, ławki, kosze na śmieci);
- nasadzenia drzew, krzewów, bylin, traw ozdobnych;
- ograniczenie ogrodu niskim ogrodzeniem od strony ul. Tuwima.
Szacunkowy koszt podany przez autora projektu: do 100 tys. zł
Przewidywany zasięg oddziaływania: ulice Tuwima, Smolki, Dworskiego, Mickiewicza
Opinia/opinie właściwego Zarządu Osiedla: pozytywna opinia ZO

15.  Wielopokoleniowy park wypoczynku, sportu i rekreacji – kod projektu BO 15

Opis projektu: W ramach projektu zrealizowane byłoby zamierzenie o charakterze wypoczynkowo-sportowo-rekreacyjnym, na terenie działek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2. Po uporządkowaniu terenu, ogrodzeniu go, częściowej wycince drzew i krzewów, wykonaniu nowych nasadzeń, proponuje się budowę:
- placu zabaw dla najmłodszych dzieci;
- skateparku o pow. 160 m2 do treningów opartych o ćwiczenia z wykorzystaniem własnej masy ciała (plac do tzw. kalisteniki lub Street Workout’u) dla młodzieży;
- siłowni na powietrzu o pow. ok. 150 m2 dla dorosłych i seniorów;
- zadaszonej altany ze stołem, ławkami oraz miejscem na ognisko – grill;
- ciągów komunikacyjnych łączących wszystkie ww. elementy z rozmieszczonymi wzdłuż nich ławkami.

Potrzebę realizacji projektu uzasadnia brak na terenie Osiedla M. Kopernika oraz sąsiednich osiedli obiektów o takim charakterze, zgłaszane przez mieszkańców uwagi o braku miejsc odpoczynku. Powstanie parku przyciągnie do tego miejsca również mieszkańców innych części miasta. Efektem może być także nawiązanie dobrych relacji pomiędzy mieszkańcami miasta w różnym wieku, a więc będzie ono miało pozytywny wymiar społeczny. Wzbogaci się w ten sposób lista obiektów o charakterze sportowo-rekreacyjnym w Przemyślu, z którego będą mogli korzystać także turyści. Ponadto miejsce to będzie bazą do organizowania różnego rodzaju imprez, spotkań kulturalnych, sportowych i wypoczynkowych. Park poszerzy i urozmaici bazę rekreacyjno-sportową znajdujących się w pobliżu placówek oświatowych: SOSW Nr 2, Przedszkola Nr 4, Szkoły Podstawowej Nr 15. W dalszej perspektywie możliwe jest poszerzenie inwestycji o boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią i bieżnią - w miejscu istniejącego, wysłużonego.
Szacunkowy koszt podany przez autora projektu: 300 tys. zł
Przewidywany zasięg oddziaływania: Osiedle „Kopernika”
Opinia/opinie właściwego Zarządu Osiedla: pozytywna opinia ZO.

16.  Przyszłość przez rozwój – oświetlamy nowe osiedla – kod projektu BO 16

Opis projektu: Propozycja rozpoczęcia programu, który ma rozwiązać problem oświetlenia ulic w mieście – jego centrum, osiedlach i okolicach rozwijających się, potocznie zwanych peryferyjnymi. Pierwszą wskazaną ulicą jest ul. Kasztanowa, autor projektu przewiduje budowę pięciu punktów oświetleniowych na tym terenie.
Szacunkowy koszt podany przez autora projektu: 150 tys. zł
Przewidywany zasięg oddziaływania: ul. Kasztanowa – osiedle domów jednorodzinnych
Opinia/opinie właściwego Zarządu Osiedla: pozytywna opinia ZO.

17.  Bezpieczna, przyjazna szkoła – SOSW Nr 1w Przemyślu – kod projektu BO 17

Opis projektu: Projekt przewiduje doposażenie klas dla dzieci upośledzonych umysłowo i z autyzmem w sprzęt szkolny. Do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 uczęszcza 270 uczniów, w tym 106 z terenu miasta. Dzieci i młodzież jest upośledzona w różnym stopniu, także ze sprzężeniami i autyzmem. Wychowankowie wymagają specjalistycznego, nowoczesnego sprzętu szkolnego (ławki, krzesła, parapodia, meble) oraz sprzętu do rewalidacji i rehabilitacji. Urządzenia powinny być dostosowane do ich niepełnosprawności, wieku i rozwoju. Obecny sprzęt jest przestarzały – realizacja projektu pozwoli na znaczne usprawnienie uczniów i ich lepszą integrację ze środowiskiem osób pełnosprawnych, wpłynie pozytywnie na całą społeczność Miasta Przemyśla.
Szacunkowy koszt podany przez autora projektu: 300 tys. zł
Przewidywany zasięg oddziaływania: całe miasto
Opinia/opinie właściwego Zarządu Osiedla: 9 pozytywnych opinii, 1 negatywna

18.  Przebudowa drogi lokalnej – ciągu pieszego – kod projektu BO 18

Opis projektu: Projekt dotyczy przebudowy ciągu pieszego pomiędzy budynkami 3 i 5 przy ul. Bpa Glazera, na terenie Osiedla „Salezjańskie”. Jest to główny ciąg komunikacyjny dla pieszych pomiędzy ulicami Grunwaldzką i Bpa Glazera.
Szacunkowy koszt podany przez autora projektu: 70 tys. zł
Przewidywany zasięg oddziaływania: Osiedle „Salezjańskie”
Opinia/opinie właściwego Zarządu Osiedla: pozytywna opinia ZO

 


 

Lista projektów odrzuconych ze względów formalno – prawnych

1. Doprowadzenie podstawowych mediów mieszkańcom ul. Łętowskiej.

Przyczyna odrzucenia projektu: realizacja przekracza 300 tys. zł

2. Dokończenie pawilonu na Stoku narciarskim.

Przyczyna odrzucenia projektu: realizacja przekracza 300 tys. zł

3. Park linowy.

Przyczyna odrzucenia projektu: projekt sprzeczny z planami inwestycyjnymi – realizacja w Parku na Lipowicy.

4. Pomoc w utrzymaniu Biblioteki Naukowej Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu.

Przyczyna odrzucenia projektu: projekt niezgodny z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego, nieinwestycyjny.

5. Budowa tunelu dla pieszych na ul. Jagiellońskiej.

Przyczyna odrzucenia projektu: realizacja przekracza 300 tys. zł

6. Modernizacja ul. G. Narutowicza.

Przyczyna odrzucenia projektu: realizacja przekracza 300 tys. zł

7. Budowa drogi dojazdowej do osiedla przy ul. Bielskiego 44 A, B, C, E.

Przyczyna odrzucenia projektu: realizacja przekracza 300 tys. zł

8. Remont ul. Żeromskiego, przebudowa chodnika w Rynku.

Przyczyna odrzucenia projektu: względy formalne – brak szacunkowego kosztu realizacji.

9. Plaża miejska, sala koncertowa, renowacja zabytków, kino.

Przyczyna odrzucenia projektu: względy formalne – brak szacunkowego kosztu realizacji.

10.  Bezpieczna szkoła.

Przyczyna odrzucenia projektu: względy formalne – brak szacunkowego kosztu realizacji.

11.  Remont i przebudowa ul. Wiarowej, otaczającej część osiedla od strony wału ochronnego rzeki Wiar.

Przyczyna odrzucenia projektu: względy formalne – brak szacunkowego kosztu realizacji.

12.  Modernizacja ul. Bukowej.

Przyczyna odrzucenia projektu: realizacja przekracza 300 tys. zł

13.  Rehabilitacja neurorozwojowa dzieci niepełnosprawnych dla dobra rodzin i kształtowania dobrych praktyk w społeczności lokalnej.

Przyczyna odrzucenia projektu: projekt niezgodny z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego, nieinwestycyjny.

14.  „Sport to zdrowie” – baza rekreacyjno – sportowa dla przedszkoli miejskich.

Przyczyna odrzucenia projektu: realizacja przekracza 300 tys. zł

15.  Parking północny Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu.

Przyczyna odrzucenia projektu: względy formalne – brak szacunkowego kosztu realizacji.

16. Akademia Małego Studenta.

Przyczyna odrzucenia projektu: projekt niezgodny z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego, nieinwestycyjny.

17.  Brak ławek w mieście.

Przyczyna odrzucenia projektu: względy formalne – brak szacunkowego kosztu realizacji.

18.  Studium wykonalności obwodowej, kapsułowej kolejki linowej Sanocka-Rzeczna-Bielskiego-Kazanów.

Przyczyna odrzucenia projektu: realizacja przekracza 300 tys. zł

19.  Budowa placu zabaw dla dzieci.

Przyczyna odrzucenia projektu: projekt wycofany przez wnioskodawcę.

20.  Poprawa kanalizacji na ul. Sportowej (pod mostem kolejowym).

Przyczyna odrzucenia projektu: realizacja przekracza 300 tys. zł

21.  Plac zabaw z zewnętrzną siłownią.

Przyczyna odrzucenia projektu: projekt będzie realizowany przez samorząd.

22.  Nasza scena.

Przyczyna odrzucenia projektu: projekt niezgodny z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego, nieinwestycyjny.

23.  Dwupoziomowy parking pod ogrodem Archidiecezji Przemyskiej Obrządku Łacińskiego.

Przyczyna odrzucenia projektu: teren nie należący do Miasta.

24.  Placyk zabaw dla dzieci w wieku 1-3 lat, przy żłobku „Kraina Maluszka”.

Przyczyna odrzucenia projektu: teren nie należy do Miasta.

25.  Inkubator przedsiębiorczości.

Przyczyna odrzucenia projektu: względy formalne – brak szacunkowego kosztu realizacji.

26.  „Małe Centrum Sportowo-Rekreacyjne” przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Przemyślu.

Przyczyna odrzucenia projektu: realizacja przekracza 300 tys. zł.

27.  Przebudowa, poszerzenie czyli modernizacja zatoczki (parkingu naprzeciw budynku przy ul. Bpa Glazera 10).

Przyczyna odrzucenia projektu: teren nie należy do Miasta.

28.  Przemyski bieg uliczny Przemyska Dycha – zakup sprzętu do pomiaru czasu, zakup barierek zabezpieczających do organizacji biegów, zawodów kolarskich, zawodów narciarskich i innych.

Przyczyna odrzucenia projektu: projekt niezgodny z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego, nieinwestycyjny.

29.  Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przemyślu.

Przyczyna odrzucenia projektu: projekt niezgodny z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego.

Opublikował:  | Data publikacji: 18-11-2013 15:13
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 05-01-2014 20:42