Przemyska Karta Rodziny Wielodzietnej 3+ i Rodziny Zastępczej

    Program "Przemyska Karta Rodziny Wielodzietnej 3+ i rodziny zastępczej" jest instrumentem polityki rodzinnej samorządu Miasta Przemyśla wpływającym na polepszenie życia rodzin, na ukształtowanie pozytywnego obrazu licznej rodziny i przekonania, że „duża rodzina to powód do dumy”.

    Realizacja Programu przebiega w sposób otwarty i ewolucyjny, pozwalający nie tylko na poszerzanie kręgu podmiotów zainteresowanych przystąpieniem do Programu, ale też i na aktywny udział w Programie rodzin zamieszkałych na terenie Miasta Przemyśla. Podmioty zewnętrzne mają możliwość zgłaszania swoich ofert, pomysłów, wniosków, stając się jednocześnie niezastąpionym elementem Programu.

Celami Programu są:

1.  wzmocnienie funkcji rodziny i kondycji finansowej rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych,
2.  promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej i rodziny zastępczej,
3.  ułatwienie rodzinom wielodzietnym i rodzinom zastępczym dostępu do dóbr kultury, sportu
     i rozrywki.

 

Na skróty