9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Podsumowanie konsultacji uchwały w sprawie inicjatywy lokalnej

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego na posiedzeniu w dniu 7 listopada br. nie zajęła wiążącego stanowiska dotyczącego projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, ze względu na brak wymaganego kworum. Niemniej, osoby uczestniczące w spotkaniu nie zgłosiły żadnych uwag do powyższego projektu.

W dniu 15 listopada 2013 r. projekt powyższej uchwały został złożony w Kancelarii Prezydenta Miasta, Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządami Osiedli.


 

Opublikował:  | Data publikacji: 15-11-2013 14:49
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-11-2013 15:15