7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Pomoc osobom bezdomnym w zimie.

     W dniu 30 października 2013r. w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbyło się posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego poświęcone zapewnieniu właściwego poziomu bezpieczeństwa mieszkańców miasta Przemyśla w okresie zimy 2013/2014.

     W spotkaniu wzięli udział: Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla, Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Przedstawiciel Zarządu Dróg Miejskich, Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Dyrektor Rejonowego Zakładu Energetycznego PGE, Z-ca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, Przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Z-ca Komendanta Straży Miejskiej, Przedstawiciel Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei, Przedstawiciel Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło w Przemyślu, Prezes Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas Archidiecezji Przemyskiej, Przedstawiciel Archidiecezji Przemysko – Warszawskiej Kurii Metropolitarnej Obrządku Grekokatolickiego.

     Wśród wielu spraw poruszanych w trakcie spotkania, dużo uwagi poświęcono koordynacji działań służb miejskich ukierunkowanych na pomoc osobom bezdomnym. W tym celu został m.in. uaktualniony plakat informujący o pomocy osobom bezdomnym oraz folder o placówkach udzielających pomocy w zakresie zwalczania zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego osób i rodzin.

DOTPlakat

DOTInformator

JPGNULL

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl