14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Pomoc osobom bezdomnym w zimie.

     W dniu 30 października 2013r. w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbyło się posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego poświęcone zapewnieniu właściwego poziomu bezpieczeństwa mieszkańców miasta Przemyśla w okresie zimy 2013/2014.

     W spotkaniu wzięli udział: Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla, Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Przedstawiciel Zarządu Dróg Miejskich, Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Dyrektor Rejonowego Zakładu Energetycznego PGE, Z-ca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, Przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Z-ca Komendanta Straży Miejskiej, Przedstawiciel Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei, Przedstawiciel Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło w Przemyślu, Prezes Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas Archidiecezji Przemyskiej, Przedstawiciel Archidiecezji Przemysko – Warszawskiej Kurii Metropolitarnej Obrządku Grekokatolickiego.

     Wśród wielu spraw poruszanych w trakcie spotkania, dużo uwagi poświęcono koordynacji działań służb miejskich ukierunkowanych na pomoc osobom bezdomnym. W tym celu został m.in. uaktualniony plakat informujący o pomocy osobom bezdomnym oraz folder o placówkach udzielających pomocy w zakresie zwalczania zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego osób i rodzin.

DOTPlakat (38,50KB)

DOTInformator (9,21MB)

JPGNULL (353,72KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 13-11-2013 15:02
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 14-05-2014 11:44