15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o ogłoszonych przetargach na dzień 18.12.2013 r.

I N F O R M A C J A

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 18 grudnia 2013 r. zostały ogłoszone następujące przetargi:

- IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka  nr 1131/1 w obrębie 214 m. Przemyśla, położonej przy ul. Szkolnej, godz. 8:00,

- IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka  nr 1131/2 w obrębie 214 m. Przemyśla, położonej przy ul. Szkolnej, godz. 8:30,

- przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl 1/2 niewydzielonej części nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 2536 w obrębie 202  m. Przemyśla, położonej przy ul. Koźmiana, godz. 9:00,

- przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka  nr 148/1 i nr 189 w obrębie 202  m. Przemyśla, położonej przy ul. Opalińskiego, godz. 9:30,

- III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 2916/19 w obrębie 202 m. Przemyśla, położonej przy ul. Wyszyńskiego, godz. 10:00,

- III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka  nr 2916/20 w obrębie 202 m. Przemyśla, położonej przy ul. Wyszyńskiego, godz. 10:30,

- III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka  nr 2916/21 w obrębie 202 m. Przemyśla, położonej przy ul. Wyszyńskiego, godz. 11:00,

- III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka  nr 2916/22 w obrębie 202 m. Przemyśla, położonej przy ul. Wyszyńskiego, godz. 11:30,

- III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka  nr 2916/23 w obrębie 202 m. Przemyśla, położonej przy ul. Wyszyńskiego, godz. 12:00,

- IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka  nr 1131/3 w obrębie 214 m. Przemyśla, położonej przy ul. Szkolnej, godz. 12:30.

Przetargi odbędą się w podanym wyżej terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20 oraz poprzez zamieszczenie na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl,  http://www.przemysl.pl

 

Opublikował:  | Data publikacji: 13-11-2013 14:23
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 06-03-2014 14:16