10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Odbył się XI Kongres Miast Polskich

W dniach 7 i 8 listopada br. Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla uczestniczył w obradach XI Kongresu Miast Polskich , który odbył się w Krakowie. Pierwszego dnia podczas obrad plenarnych rozmawiano między innymi na temat: „Polityka miejska z perspektywy Unii Europejskiej”. Poruszane kwestie dotyczyły między innymi zintegrowanych inwestycji terytorialnych – centralnych i regionalnych. W dalszej części dyskutowano na temat nowej perspektywy finansowej 2014-2020 oraz instrumentów finansowych UE w Banku Gospodarstwa Krajowego.  Drugi dzień obrad odbył się pod hasłem: „Polityka miejska – kontekst polski”. Podczas obrad głos zabrała Pani Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego.
Uczestnicy XI Kongresu Miast Polskich przygotowali projekt ustawy o rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Dokument został przygotowany w oparciu o realne potrzeby miast i gmin, i stanowi podsumowanie wieloletnich doświadczeń.
- W naszym projekcie ustawy jest mowa o tym, że proces rewitalizacji nie jest interwencją w miejscu, gdzie jest kłopot, tylko jest elementem, który ma służyć rozwojowi całej miejscowości. Chodzi o to, żeby z tych miejsc, które dzisiaj są problemem, zrobić zaletę. I ten projekt ma to ułatwić; mówi o tym, jak współpracować, z kim trzeba rozmawiać i że trzeba przygotować odpowiednie programy rozwoju, a potem oczywiście starać się o pieniądze na realizację – powiedział prezes Związku Miast Polskich.
Samorządowcy przygotowali również  wniosek do Rady Ministrów o powołanie komisji kodyfikacyjnej ds. prawa samorządowego. W uzasadnieniu wniosku Samorządowcy zapisali, iż obecnie sytuacja jednostek samorządu terytorialnego zbliża się do poziomu, który oznacza niebezpieczeństwo utraty nie tylko potencjału rozwojowego, ale także zdolności efektywnego wykonywania bieżących zadań na rzecz obywateli. Powołanie komisji kodyfikacyjnej do spraw prawa samorządowego uznajemy za element polskiej racji stanu, gdyż od wyników jej pracy będzie w dużym stopniu zależało dalsze funkcjonowanie zdecentralizowanej części państwa polskiego, odpowiedzialnej za warunki codziennego życia obywateli – napisano w uzasadnieniu uczestnicy XI Kongresu Miast Polskich.
Podczas obrad wystosowana została również odezwa do nauczycieli o zignorowanie zamiarów Związku Nauczycielstwa Polskiego przeprowadzenia strajku w proteście przeciwko zmianom w Karcie Nauczyciela.  W tekście odezwy znajdują się słowa którymi samorządowcy apelują do nauczycieli
o uwzględnienie jakości i wymiaru zmian, jakie zaszły w polskich szkołach po ich przejęciu przez samorządy, a odrzucili destrukcyjne propozycje ZNP. Podczas obrad Prezes Związku Miast Polskich zaznaczył, iż samorządowcom nie chodzi o zniesienie Karty Nauczyciela, a o wprowadzenie pewnych, ograniczonych zmian, które ułatwią funkcjonowanie szkołom i dobre kształcenie dzieci.
Organizatorami XI Kongresu Miast Polskich byli: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Związek Miast Polskich, Instytut Spraw Publicznych, Związek Gmin Rzeczypospolitej Polskiej.

JPGOdbył się XI Kongres Miast Polskich (1,23MB)

Opublikował:  | Data publikacji: 12-11-2013 12:31
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 05-01-2014 20:42