Prezydent Miasta Przemyśla informuje o rokowaniach w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości przy ul. Okrzei - dz. nr 1965/2 obr. 202.

Prezydent Miasta Przemyśla
informuje,

że w dniu 27 listopada 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, w sali nr 19, o godzinie 9:00 odbędą się rokowania w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 1965/2 o powierzchni 0,0222 ha w obrębie 202 m. Przemyśla, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00010936/3, położona przy ul. Okrzei, przeznaczona na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej jako działka nr 1980 w obrębie 202 m. Przemyśla.
Cena sprzedaży ustalona została w wysokości 12 000,00 zł brutto (słownie złotych: dwanaście tysięcy 00/100).

Opublikował(a):  Data publikacji: 08-11-2013 14:13 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 06-03-2014 14:16

Na skróty