12 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazów nieruchomości stanowiących własność lub będących w posiadaniu Gminy Miejskiej Przemyśl przeznaczonych do dzierżawy

O G Ł O S Z E N I E

Prezydent Miasta Przemyśla  informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Rynek 20 zostały podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości położonych w Przemyślu, stanowiących własność oraz będących w posiadaniu Gminy Miejskiej Przemyśl, przeznaczonych do dzierżawy.

 

 

Opublikował:  | Data publikacji: 07-11-2013 12:15
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 10-12-2013 13:30