5.4 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Likwidacja Małopolskiego Towarzystwa Inicjatyw Ekologicznych w Przemyślu

OBWIESZCZENIE

Likwidator Małopolskiego Towarzystwa Inicjatyw Ekologicznych w Przemyślu podaje do publicznej wiadomości, że Sąd Rejonowy
w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem z dnia 23 października 2013 r., sygn. akt RZ.XII Ns Rej. KRS 16744/13/038,

postanowił

1. Rozwiązać Małopolskie Towarzystwo Inicjatyw Ekologicznych w Przemyślu.
2. Wyznaczyć na likwidatora Macieja Pietrzaka.

Likwidator wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności na adres: ul. Sikorskiego 11B/12, 37-700 Przemyśl.
Likwidator podaje, że sądem rejestrowym dla Stowarzyszenia jest Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów.


LIKWIDATOR
Maciej Pietrzak

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl