13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent wizytował inwestycję na rzece SAN

W środę 6 listopada br. Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla wizytował realizowaną przez spółkę miejską - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  w Przemyślu  - inwestycje na rzece San. Wykonawcą projektu pod nazwą „Przebudowa jazu piętrzącego w km 168+850 rzeki San w Przemyślu na przepławkę dla ryb" jest Konsorcjum Firm: Budimex S.A. w Warszawie oraz Ferrovial Agroman S.A w Hiszpanii. Obowiązek przebudowy jazu został nałożony na Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Przemyślu decyzją Prezydenta Miasta Przemyśla z 2003r. zobowiązującą do wykonania urządzenia umożliwiającego migrację ryb przy jazie stałym na rzece San w km 168 + 850. Wnioskodawcą był Polski Związek Wędkarski Zarząd Okręgu w Przemyślu. Całkowita wartość umowy to kwota 21 800 000 zł. Projekt finansowany jest z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego  - wartość dofinansowania to 25 433 424 zł, które obejmuje:


• samo wykonanie przebudowy jazu - roboty budowlane (21 800 000)
• monitoring naukowy – wymóg 5 lat od zakończenia inwestycji
• nadzór nad inwestycją – inżynier kontraktu

Realizacja projektu w swoim założeniu miała również udostępnienie rzeki San dla potrzeb kajakarzy. Dotychczas istniejące spiętrzenie uniemożliwiało uprawianie kajakarstwa. W ramach realizowanego projektu powstaje specjalna śluza, która pozwoli na swobodne przeprowadzenie kajaków przez budowany obiekt na Sanie. O przebiegu prac podczas wizytacji informował Mariusz Tkacz Prezes PWiK Sp. z o.o. w Przemyślu.  Prace przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem. Poniżej prezentujemy kilka zdjęć tej inwestycji.
 

JPGPrzebudowa jazu piętrzącego na rzece San w Przemyślu (fot. Rafał Porada)

JPGPrzebudowa jazu piętrzącego na rzece San w Przemyślu (fot. Rafał Porada)

JPGPrzebudowa jazu piętrzącego na rzece San w Przemyślu (fot. Rafał Porada)

JPGPrzebudowa jazu piętrzącego na rzece San w Przemyślu (fot. Rafał Porada)

JPGPrzebudowa jazu piętrzącego na rzece San w Przemyślu (fot. Rafał Porada)

JPGPrzebudowa jazu piętrzącego na rzece San w Przemyślu (fot. Rafał Porada)

JPGPrzebudowa jazu piętrzącego na rzece San w Przemyślu (fot. Rafał Porada)

JPGPrzebudowa jazu piętrzącego na rzece San w Przemyślu (fot. Rafał Porada)

JPGPrzebudowa jazu piętrzącego na rzece San w Przemyślu (fot. Rafał Porada)

JPGPrzebudowa jazu piętrzącego na rzece San w Przemyślu (fot. Rafał Porada)

JPGPrzebudowa jazu piętrzącego na rzece San w Przemyślu (fot. Rafał Porada)

JPGPrzebudowa jazu piętrzącego na rzece San w Przemyślu (fot. Rafał Porada)

JPGPrzebudowa jazu piętrzącego na rzece San w Przemyślu (fot. Rafał Porada)

JPGPrzebudowa jazu piętrzącego na rzece San w Przemyślu (fot. Rafał Porada)

JPGPrzebudowa jazu piętrzącego na rzece San w Przemyślu (fot. Rafał Porada)

Opublikował:  | Data publikacji: 06-11-2013 14:23
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 05-01-2014 20:42