-2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Tatarskiej 3.

I N F O R M A C J A 


           Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i 20, został wywieszony wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej przy ul. Tatarskiej 3, oznaczonej jako działka nr 1331/1 o pow. 0,0331 ha w obrębie 207 m. Przemyśla, objęta KW Nr PR1P/00053524/5, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.
           Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) upływa w dniu 18 grudnia 2013 r.

 

Opublikował:  | Data publikacji: 06-11-2013 11:55
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 10-01-2014 09:28