20 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Moje Wzrastanie ku pełni człowieczeństwa

„Moje Wzrastanie ku pełni człowieczeństwa” to ogólnopolski konkurs  organizowany  od 2005 r. przez Stowarzyszenie Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Osobowości Dzieci i Młodzieży „Wzrastanie" w Przemyślu. 26 października b.r. jego finał  już VIII edycji rozpoczęła uroczysta Msza Święta  sprawowana  pod przewodnictwem  ks. biskupa Adama Szala w kościele oo. Franciszkanów. Odprawiali ją także zaprzyjaźnieni  księża: ks. Tadeusz Pater, ks. kanonik Stanisław Czenczek, ks. Łukasz  Pałacki. Modliliśmy się w intencji wszystkich uczestników konkursu i dziękowaliśmy za beatyfikację i dar kanonizacji   Jana Pawła II.

Temat przewodni w tym roku, skoncentrowany był wokół  Świadków wiary, szczególnie tych którzy dołączyli do grona błogosławionych i świętych,  i wyniesieni zostali na ołtarze  przez  Jana Pawła II. Druga  część  uroczystości  odbyła się  w sali widowiskowej Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu. Wypełnili  ją laureaci, opiekunowie, rodzice i zaproszeni goście, w obecności  których dokonano otwarcia części finałowej  konkursu  i wystawy nagrodzonych prac. Ciepłe słowa powitania  pani prezes Alicja Sabatowska skierowała do Patronów konkursu: ks. biskupa Adama Szala, Podkarpackiego  Kuratora Oświaty Jacka Wojtasa i  Prezydenta miasta Przemyśla Grzegorza Haydera. Gośćmi tego  doniosłego wydarzenia byli też:  przewodniczący Rady Miasta- pan Jan Bartmiński,  pan Lesław Trudzik –prezes SM w Radymnie, siostra Patrycja Danewska  reprezentująca  Diecezjalne  Radio „Fara”. Cieszymy się, że nie zabrakło gospodarza zamku – P. Renaty Nowakowskiej. 
Oprawę  finału odnoszącą się  do tematu wiary i świętości,  przygotowały świetlice w Przemyślu i Radymnie. Dzieci i młodzież  oddając hołd Janowi Pawłowi II wykonali   powitalny program  taneczno -wokalny przygotowany przez panią Ewelinę Rabczak  i pana Piotra Misińskiego. Każdego roku, poprzez konkurs podejmujemy refleksję nad wartościami jakie głosił w trakcie swojego pontyfikatu Ojciec Święty- zachęcając dzieci i młodzież do podążania za  Jego  wezwaniem.
Dla nas Polaków, postać naszego Papieża, współczesnego  świadka wiary jest  nam szczególnie  bliska. Przemawiał do nas  na żywo jak  dążyć do doskonałości, bo przecież  spora część z  Polaków  poznała go osobiści , wsłuchując się w jego przesłania. Jan Paweł II, sobą samym, w sposób doświadczalny, mówił, czym jest świętość. On emanował pięknem swojego człowieczeństwa, bogactwem osobowości, dobrocią, mądrością i miłością.   Przekazał więc nam   najpiękniejszy wzorzec do  naśladowania i receptę  na  naszą drogę ku świętości.
   Uroczystość finałowa odbywająca się  u kresu Roku Wiary, dała zebranym  okazję   zgłębienia drogi  świętości  wybranych świadków wiary,   jak również podjęcia  zamyśleń nad  świadomym przeżywaniem  własnej wiary.  Pomocą służyły temu  m.in.  krótkie miniatury teatralne w wykonaniu dzieci i młodzieży. Przedszkolaki  z Jarosławia, przygotowane przez siostrę  Służebniczkę   Stanisławę Koralewicz, zaprezentowały  swojego patrona  placówki - bł. Edmunda Bojanowskiego.  Dzieci  ubrane w  stroje  epoki, z  dobranymi rekwizytami  wcielały się w poszczególne role. Ich wielkie zaangażowanie w   charakterystykę postaci bł. Edmunda  - wzoru  ofiarnej służby na rzecz potrzebujących - zostało nagrodzone gromkimi  brawami.

Na podążanie drogą świętości,  zaprosił wszystkich  również bł. August Czartoryski- kapłan, salezjanin, który  porzucił zaszczyty i przywileje  arystokratyczne, a wybrał księdza Bosko. Życie Augusta, pełne  pokory, wielkiej pobożności i umartwień zaprezentowała młodzież z Zespołu Szkół Salezjańskich w Przemyślu, przygotowana przez p. Izabelę  Grzędę.
Po części oficjalnej nastąpiło uhonorowanie laureatów konkursu. Z rąk  pana Kuratora i pana Prezydenta dyplomy odbierali zwycięzcy, poszczególnych form oraz ich opiekunowie. Ogółem na konkurs wpłynęło  ok. 400 prac plastycznych,  40 opracowań literackich i 20  prezentacji multimedialnych. Uczestnikami były dzieci przedszkolne, szkolne, młodzież gimnazjalną, ze szkół ponadgimnazjalnych  i placówek wychowawczych z  terenu całej Polski. Z tej odpowiedzi  ludzi młodych i inspirujących ich wychowawców  należy się cieszyć, bo mamy  nadzieję, iż - to co wrażali słowem lub obrazem, stanie się  treścią ich życia.
W poszczególnych kategoriach konkursu jury stanowili: panie -Urszula Serafin, Małgorzata Olędzka, Elżbieta Cieszyńska (plastyczna);  pani Ryszarda Żurawska, Siostra Patrycja Danewska, ks. Jan  Szeląg  (literacka); Marzena i Piotr Łogin (prezentacje multimedialne).
Konkurs uzyskał dotację  z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, która przeznaczona była na zakup nagród i pamiątkowych znaczków. Bardzo cenny był też dar  finansowy p. Wojciecha  Hryniszyna, który  pozwolił  ubogacić  pulę nagród. Czasochłonne zadania związane z przygotowaniem  i organizacją konkursu oraz przebiegiem  finału  podejmowane były bezinteresownie przez  Zarząd, zespoły wychowawcze świetlic  oraz wolontariuszy.
   Współorganizatorem  i gospodarzem obecnej edycji konkursu było Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”. Całość programu  z wielkim ciepłem prowadziła pani Elżbieta Maciołek, która od kilku lat angażuję się w oprawę tej uroczystości. Czołowe postacie  błogosławionych, zdobiące scenę zamku, z kunsztem przygotowała  Anna Segiń. Wszystkim,  którzy podjęli trud   aktywności i w jakikolwiek sposób zaangażowali się w działania  konkursowe  składamy serdeczne wyrazy wdzięczności.

 
 Oprac. Lucyna  Misińska
 Zdjęcia: Kacper Studziński

JPGNULL (714,53KB)

JPGNULL (730,47KB)

JPGNULL (714,53KB)

JPGNULL (730,47KB)

JPGNULL (714,53KB)

JPGNULL (468,33KB)

JPGNULL (476,28KB)

JPGNULL (688,62KB)

JPGNULL (709,21KB)

JPGNULL (680,05KB)

JPGNULL (730,82KB)

JPGNULL (670,69KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 31-10-2013 12:15
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 05-01-2014 20:42